Informace o Všeobecných podmínkách

Podmínky účasti:

1. Účastnický poplatek zahrnuje:

V případě osobní účasti na konferenci: 

Vstup na akci pro jednu osobu, dle vybrané varianaty
Občerstvení během programu akce: dopolední coffee break, oběd, odpolední společenské setkání
Sborník přednášek v elektronické verzi ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům zasláno před konferencí emailem)
Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference
V případě registrace online přenosu:
Link pro připojení k živému přenosu konference, který bude účastníkům zaslán 1 den před konferencí emailem
Přístup k elektronické verzi prezentací  - ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem)
Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference

2. Zrušení registrace:  
Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (Ing. Hana Němejcová  - VIDA conference) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     
  • zrušení registrace bez poplatku je možné do 48 hod. od registrace 
  • při zrušení účasti do 31. 12. 2023 bude účtován manipulační poplatek ve výši 300 Kč
  • při zrušení účasti v období od 1. 1. do 8. 1. 2024 bude účtováno 25 % účastnického poplatku / osoba jako stornopoplatek
  • při zrušení účasti v období od 9. 1. do 15. 1. 2024  bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % účastnického poplatku
  • při zrušení účasti později než 15. 1. 2024  bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku
Ve všech případech je nutné písemné oznámení o zrušení registrace na email: nemejcova@vidacon.cz nebo registrace@vidacon.cz.
3. Platba registračního poplatku
Nejsme plátci DPH, uvedené poplatky jsou ceny bez DPH
Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury, nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.
V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!
4. Účetní náležitosti: 
Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po zaplacení registračního poplatku, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci. V případě, že je v registraci uvedena kontaktní osoba, faktura přijde na tento email. Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 
5.Osobní údaje a pořizování fotografií na konferenci
Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů fyzickou osobou Ing. Hana Němejcová, IČO: 72313111 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník bere zároveň na vědomí, že během konference pořizujeme fotografie, registrací na konferenci účastník souhlasí s tím, aby byly během konference pořizovány fotografie a ty dále používány k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete být během konference fotografován, prosím dejte nám to vědět.  

Kontakt: 
V případě jakéhokoliv problému s registrací, zálohovou fakturou či dalšími dotazy nás prosím kontaktujte: 
Hana Němejcová 
Tel: +420 604 473 810
nemejcova@vidacon.cz