Informace o Všeobecných podmínkách

1. Podmínky účasti:

V případě fyzické účasti na konferenci: 

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • Vstup na akci pro jednu osobu, dle vybrané varianty
  • Občerstvení během programu akce: kávové přestávky, oběd, závěrečné občerstvení, raut na závěr prvního dne konference
  • Sborník přednášek v elektronické verzi ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům zasláno před konferencí emailem)
  • Přístup k videozáznamu konference  - k opětovnému shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference 

V případě registrace online přenosu:

  • Link pro připojení k živému přenosu konference do vašeho počítače
  • Sborník přednášek v elektronické verzi ke stažení na www.vidacon.cz (přístup pod heslem, které bude účastníkům zasláno před konferencí emailem)
  • Přístup k videozáznamu konference - ke shlédnutí kdykoliv po proběhnutí konference


Videozáznam konference poskytneme všem účastníkům konference. Vyhrazujeme si však právo na to, že pokud nám některý z přednášejících neudělí souhlas s poskytnutím záznamu jeho vystoupení, bude z videa vystřižen. Garantujeme poskytnutí 80% záznamu konference.  2. Zrušení registrace:
  

Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (Mgr. Marcela Musílková  - VIDA conference) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Zastoupení přihlášeného účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.
Berte prosím v úvahu, že také my objednáváme služby u našich dodavatelů a jsme vázáni termíny a stornopoplatky. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

  • při zrušení účasti do 13. 11. 2022 bude účtován pouze manipulační poplatek 300 Kč/ osoba
  • při zrušení účasti v období od 14. 11. do 27. 11. 2022 bude účtováno 50% účastnického poplatku / osoba jako storno poplatek
  • při zrušení účasti později, tj.od 28. 11. 2022 bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku

Ve všech případech je nutné písemné oznámení o zrušení registrace na email: registrace@vidacon.cz.

3. COVID záruky

V případě nepříznivé Covid situace budeme situaci řešit přesunem akce na pozdější termín. V  tom případě budou mít všichni registovaní účastíci právo rozhodnout se, zda budou akceptovat nový termín či se rozhodnout pro zrušení registrace (bez poplatku).  


4. Platba registračního poplatku: 

Do 30.11. 2022 nejsme plátci DPH, uvedené poplatky jsou ceny bez DPH. Pokud se však s platbou opozdíte a budete chtít platbu odeslat až po skončení konference, budeme Vám nuceni účtovat také DPH.

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury, nejpozději však 3 dny před termínem konání akce. Víte-li, že platba nebude uhrazena do termínu konference, kontaktujte nás pro domluvu. 

POZOR od 1.12.2022 jsme plátci DPH a platba bude účtována včetně DPH.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). Při registraci na konferenci budete vyzváni, abyste předložili doklad o zaplacení nebo poplatek uhradili přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!

5. Účetní náležitosti: 

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po zaplacení registračního poplatku, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci. V případě, že je v registraci uvedena kontaktní osoba, faktura přijde na tento email. Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 
Fakturu tvoříme na základě informací, které jste vyplnili v registračním formuláři, dbejte prosím na správné vyplnění vašich fakturačních údajů. 


7. Ochrana osobních údajů a pořizování fotografií na konferenci

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů fyzickou osobou Ing. Hana Němejcová, IČO: 72313111 a fyzickou osobou Mgr. Marcela Musílková IČ: 71304819 (společnost fyzických osob pod značkou VIDA conference), dle zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník bere zároveň na vědomí, že během konference pořizujeme fotografie, registrací na konferenci účastník souhlasí s tím, aby byly během konference pořizovány fotografie a ty dále používány k marketingovým účelům. Pokud si nepřejete být během konference fotografován, prosím dejte nám to vědět.  


Kontaktujte nás: 

V případě jakéhokoliv problému s registrací, zálohovou fakturou či dalšími dotazy nás prosím kontaktujte: 

Hana Němejcová - Tel: +420 604 473810

nemejcova@vidacon.cz

Marcela Musílková - Tel. +420 737 130 932

musilkova@vidacon.cz