Informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Mgr. Marcela Musílková, IČO: 71304819 se sídlem Osadní 869/32, Praha 7  (dále jen „Správce“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také následujícím příjemcům: 

  • Poskytovatel softwaru 3K Technology, s.r.o
  • Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce – konference nebo semináře, na kterou jste se přihlásili.
  • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.


Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.


Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů