Podniková ekologie a udržitelnost
30.05.2024
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik a online
 
Druhý ročník konference kombinující témata podnikové ekologie a udržitelnosti.
V letošním ročníku se zaměříme na zajímavé příklady z oblastí ESG, uhlíkové stopy, zelené energetiky též v kombinaci s provozní praxí podniků. Průmyslová ekologie bude mít zastoupení v nejpalčivějších tématech odpadového hospodářství, chemických látek a směsích, bateriích nebo přepravě nebezpečných věcí v kontextu aktuálně platné legislativy. U řečnického pultu se vystřídají poradci, auditoři ISO, podnikoví ekologové, zástupci kontrolních orgánů státní správy a další renomovaní odborníci.
Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenské firmy v oblasti ekologie, manažery odpovědné za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Hlavní témata:
 • Podniková ekologie – jak se tato oblast vyvíjí a co ji ovlivňuje
 • Udržitelnost a ESG a dopady do podnikové ekologie v praxi
 • ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem 
 • Zelená energetika & udržitelnost
 • Baterie, akumulátory a podniková ekologie
 • Dotační výzvy cirkulární ekonomiky
 • Cirkulární ekonomika & vodárenství
 • Agenda odpadů 
 • Novinky v ADR
 • Problematika konfliktních minerálů


Těšíme se na Vás v Praze v Olympiku ve čtvrtek 30. května 2024!

Připravujeme také:

Hospodaření s energií ve firmách - Podniková energetika na cestě k dekarbonizaci (vidacon.cz)

Využijte kombinace výhodné registrace na obě akce:  Podniková ekologie a udržitelnost + Hospodaření s energií ve firmách ( pro získání výhodnější ceny se mohou zúčastnit i 2 různí lidé ze stejné organizace )Generální partner konference


Program
Zahájení konference 9:00 hod.
Miroslav Kubásek
Ukliďme Česko

Moderuje

Pavlína Kulhánková
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ředitelka odboru průmyslové ekologie

Aktuální vývoj EU regulace

Jakub Vít
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Manager | FAAS | Climate Change and Sustainability Services

Udržitelnost / ESG a nefinanční reporting - praktický průvodce pro podnikového ekologa

Christina Karmann
ENVIROS, s.r.o.
Junior consultant

Podniková ekologie a uhlíková stopa – příklady ze sektoru průmyslu

Dekarbonizace průmyslu a obchodu, zelené certifikáty, klíčová role PPA smluv při plnění energetických cílů ESG

 

Milan Kamaryt je specialista odpovědný za smlouvy PPA ve společnosti Rezolv Energy.  Má téměř 20 let zkušeností s rozvojem obchodu a řízením zdrojů, nákupem a prodejem elektřiny a plynu, vody, nákupem investičních celků, a nepřímým nákupem v různých společnostech, včetně Clarios, OMV, CEZ-Mol JV a Holcim. V současné době se zaměřuje na propojování subjektů v energetickém sektoru, poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů, PPA, a obchodování s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

Společnost Rezolv Energy je podporovaná společností Actis, předním globálním investorem do udržitelné infrastruktury, a je výrobcem čisté energie, který buduje multigigawattové portfolio vnitrozemních větrných a solárních parků ve střední a jihovýchodní Evropě. Vyrobená energie bude prodávána společnostem prostřednictvím dlouhodobých smluv o nákupu energie (PPA).

 

Kávová přestávka
Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.
jednatel, odborný konzultant

Podniková ekologie v praxi českých firem – přehled často přehlížených povinností

Žaneta Ťopková
ENVI-PUR, s.r.o.
zástupce obchodního ředitele

Efektivní využívání vody v podniku začíná vodním auditem

Marika Tringelová
TEBO, a.s.
vývoj, technologie

Jak vodní audit zefektivnil využívání vody ve společnosti TEBO?

Petr Kratochvíl
ECOBAT s.r.o.
výkonný ředitel

Baterie, akumulátory a podniková ekologie

Lukáš Ferkl
Envitrail s.r.o.
Managing Partner, Senior Consultant

Jak posoudit a ovlivnit uhlíkovou stopu produktu? Case studies napříč LCA

Jan Pavlík
ASIO TECH, spol. s r.o.
obchodně-technická podpora

Nové metody k zahušťování kalu a recyklace v průmyslových podnicích

 Tato prezentace představuje jeden z přístupů k zahušťování kalů v mlékárenském průmyslu a prezentuje výsledky pilotního testování nového zařízení navrženého k efektivní manipulaci s kalem z čistírenských procesů nejen v mlékárenském průmyslu.

V průběhu prezentace budou diskutovány klíčové aspekty nového zařízení, včetně jeho konstrukce, technických parametrů a schopnosti efektivního zahušťování kalů. Zvláštní důraz bude kladen na výsledky pilotního testování, které poskytne detailní pohled na účinnost zařízení v reálném provozu. Data z testování budou prezentována ve formě grafů a srovnání se současným postupem nakládání s kalem, což poskytne účastníkům konference ucelený obraz o výhodách a možnostech implementace této technologie na čistírnách odpadních vod v průmyslových podnicích.

Výsledky prezentace by měly poskytnout podněty pro další výzkum a implementaci inovativních řešení v oblasti zpracování odpadů v čistírenství odpadních vod a pomoci dosáhnout udržitelnějšího a efektivnějšího řízení odpadů v tomto odvětví.

Přestávka na oběd
Monika Šrubařová
Sources-Matter s.r.o.
CEO & Consultant

CSDDD a LkSG v praxi: Etické řízení dodavatelských řetězců

Katarína Kajánková
Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
poradce pro ekologii

Možnosti využití odpadů jako součást cirkulární ekonomiky

Aleš Novák
OI ČIŽP Olomouc
vedoucí oddělení odpadového hospodářství

Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství

Jan Holomek
Regartis s.r.o.
jednatel

(Chemická) recyklace v kontextu REACH

Ondřej Martínek
Asociace progresivních podnikových ekologů
podnikový ekolog, poradce ADR, místopředseda APPE

ADR v kontextu podnikové ekologie a udržitelnosti

Simona Kalvoda
Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
výkonná ředitelka

Zero Carbon Roadmap – Cesta ke klimaticky neutrálním budovám v České republice

Závěr konference 16:30 hod.
Partneři konference
 • REZOLV ENERGY
 • ECOBAT
 • Enviros
 • ENVI GROUP
 • MEVA-TEC s.r.o.
 • ELTMA
 • ASEKOL
 • Sources Matter
 • ENVI-PUR
 • ASPM ČR
 • AMSP ČR - Rok nové energie
 • EnviTrail
 • Enviweb
 • PRO energy
 • Energyhub
 • Průmyslová ekologie
 • Energie 21
Obecné informace
MÍSTO KONÁNÍ, DOPRAVA, PARKOVÁNÍ

Hotel Olympik, Sokolovská ul. 138, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Olympik > Kontakt
Vstup do sálu samostatným vchodem z pravé strany hotelu.

Parkování možné přímo před hotelem bez poplatku. Pokud místo nenajdete, je možné využít hotelové hlídané parkoviště za cenu 200 Kč/den. Před vjezdem na parkoviště je nutné si vyzvednout parkovací kartu na recepci. 
MHD: Metro B - Invalidovna (5 min), tram č. 8, 24, 3 (5 min)

Poplatky
Základní registrační poplatek - osobní účast + videozáznam konference 3900 Kč
Základní registrační poplatek - online přenos + videozáznam konference 3890 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu - osobní účast + videozáznam konference 2900 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu - online přenos + videozáznam konference 2890 Kč
Zvýhodněná cena: při současné registraci na 2 konference Podniková ekologie a Hospodaření s energií (prosíme o registraci na každou konferenci zvlášť) 3315 Kč
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 10%
Sleva při současné registraci na 2 konference Podniková ekologie a Hospodaření s energií (prosíme o registraci na každou konferenci zvlášť) 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email