Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi
09. - 10.11.2023
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik a on-line
 

Další ročník konference o odpadových hospodářstvích měst a obcí, jehož cílem je sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a nových technologií. 
Nová legislativa a pravidla cirkulární ekonomiky nasměrovala sektor komunálních odpadů zcela novým směrem. Cesty jak dosáhnout stanovených cílů mohou být různé, tak jako jsou různá výchozí postavení měst a obcí.  Přijďte se inspirovat jak se postupně přiblížit ke splnění pravidel nové legislativy, získání ekonomické rovnováhy spolu se zachováním komfortu pro Vaše občany.

Program konference právě přirpavujeme, brzy se zde objeví kompletní program. Těšit se můžete nejenom na 2 dny nabité informacemi, ale také na společenské setkání na závěr prvního dne, kde budete mít příležitost seznámit se se zástupci dalších měst a probrat všechno, co nestihneme během programu konference. 


Program se zaměří na tato témata:  

 • Aktuální výzvy v odpadovém hospodářství ČR 
 • Zálohování ano či ne? – diskuze 
 • Jak udržitelně nakládat s komunálními odpady? Principy oběhového hospodářství v praxi.  
 • Odpad zdrojem? Zhodnocování odpadů, cirkulární ekonomika. Předcházení vzniku odpadů
 • Jaká je úloha sběrných dvorů a jak mohou pomoci při dosahování třídících cílů? 
 • Evidence použitých věcí – řešení pro REUSE centra
 • Zavedení evidence ve sběrném dvoře – zkušenosti z praxe
 • Bioodpad v odpadových systémech měst
 • Potenciál komunálního kuchyňského odpadu u nás a v Evropě? Jak může zavedení sběru kuchyňského odpadu pomoci samosprávám při plnění váhových limitů na SKO. 
 • Co znamená zavedení sběru kuchyňského odpadu v praxi. Reálné zkušenosti města, které se aktuálně připravuje na zavedení sběru kuchyňského odpadu 
 • Řešení pro likvidaci odpadů
 • Evidenční odpadové systémy 
 • Projekt Odpady Olomouckého kraje 
 • Případové studie – realizace projektů na optimalizaci odpadového hospodářství ve městech


OZVĚTE SE NÁM
Realizovali jste zajímavý projekt v některé z těchto oblastí ? Ozvěte se Vám, můžeme jej představit v rámci programu konference.Kontakty


Realizované konference k tématu odpadového hospodářství najde zde


VYHRAJTE VSTUPENKU NA KONFERENCI 

Chcete-li zkusit štěstí, nabízíme Vám možnost vyhrát volnou vstupenku na konferenci. Zapojte se do naší miniankety, odpovězte na 3 velmi jednoduché otázky. Každou desátou odpoveď odměníme volnou vstupenkou na konferenci. To, zda jste vyhráli, zjistíte na tomto místě nejpozději do 24 hod. od odeslání své odpovědi. Účastí v anketě nám udělujete souhlas se zveřejněním svého jména a jména organizace, kterou zastupujete, zde a na sociálních sítích VIDAcon. Všichni účastníci ankety získají kód pro registraci na konferenci se slevou 20 %.

ANKETA


Vstupenku k účasti na konferenci zatím získávají: 

Luboš Marek, starosta, Obec Veletov

Ivo Moravec, Město České Budějovice

Tomáš Lavička, Město Rokycany

Dušan Pavlíček, Město Uherské Hradiště

Tomáš Jurajda, Městys Liteň

paní Sýkorová, Služby města Pardubic

Ladislav Strnad, OU Drahňovice

Renata Hájková, Město Dačice

Program
9.11.2023 : 9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con
Vojtěch Koval

podcaster & podcast producer

Moderuje:

David Surý
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí

Úvodní slovo

Aktuální výzvy českého odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

Diskuze: Zálohování - ANO či NE?
David Surý
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí

Účastník diskuze

Tomáš Trtek
Město Karlovy Vary
1. náměstek primátorky

Účastník diskuze

Petr Novotný
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Senior Consultant

Účastník diskuze

Účastník diskuze

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

Jiří Beneš
Přerov nad Labem
starosta obce

Účastník diskuze

Milan Černošek
RESPONO, a.s.
výkonný ředitel

Účastník diskuze

Přestávka na kávu
2. blok: Cesta k oběhovému hospodářství
Vojtěch Nozar
JRK Česká republika s.r.o.
marketing business partner

Jak udržitelně nakládat s komunálními odpady? Principy cirkulární ekonomiky v praxi

Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
výkonný ředitel

Aktuální výzvy oběhového hospodářství

Radek Lizec
Compag Mladá Boleslav s.r.o.
jednatel

Odpad jako surovina pro bioplynovou stanici a následně provoz MHD

Společný oběd
3. blok: Sběrné dvory a reuse centra jako příležitost pro dosažení třídících cílů
Zuzana Kuberová
Česká federace nábytkových bank a re-use center, z.s.

Provozování reuse center - dobrá praxe v ČR i zahraničí

Miroslav Jakuš
INISOFT s.r.o.
ředitel pro výzkum a inovace

Druhý život použitých věcí v Poděbradech - řešení pro REUSE centra - IS ENVITA

Jednoduché a plně digitální evidence přijetí, propagace a vydání předmětů ReUse centra Technických služeb města Poděbrad. Dosavadní zkušenost s využíváním řešení ve městě Poděbrady a jeho přínosy pro odpadový systém města. Účastníci si budou moci během prezetnace pomocí svých mobilních telefonů vyzkoušet vytvoření svého vylstního záznamu o předmětu v re-use centru, podívat se na vytvořený záznam na propagačním webu a podívat se na proces jeho prodeje, včetně vytištění dokladu o přijetí hotovosti.
Naděžda Bočková
Město Poděbrady
odpadový hospodář

Zavedení evidence v REUSE centru v městě Poděbrady

Renata Horáčková
Město Havlíčkův Brod
referentka oddělení odpadového hospodářství

Zavedení evidence ve sběrném dvoře - zkušenosti z Havlíčkova Brodu

Po zavedení evidence na SD dosáhlo město snížení množství objemného odpadu meziročně o 56 %.

Vojtěch Laněk
Linberg s.r.o.
obchodní ředitel

Sběrný dvůr Štoky: inovativní řešení na sběrných dvorech

4. blok: Bioodpad v odpadových systémech měst a obcí
Michaela Doskočilová
JRK Česká republika, s.r.o.
regionální manažerka

Potenciál komunálního kuchyňského odpadu u nás a v Evropě? Jak může zavedení sběru kuchyňského odpadu pomoci samosprávám při plnění váhových limitů na SKO.

Milan Černošek
RESPONO, a.s.
výkonný ředitel

Zavedení sběru kuchyňského odpadu v několika obcích na Vyškovsku

Renata Horáčková
Město Havlíčkův Brod
referentka oddělení odpadového hospodářství

Plán zavedení sběru kuchyňského odpadu v Havlíčkové Brodě

Jitka Kočířová
JRK Česká republika s.r.o.
regionální manažerka

Město Svitavy – plány zavádění systému sběru kuchyňského odpadu

16,30 hod. Závěr konference
17-21.00 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER, RAUT
10.11.2023: 9.30 hod. Zahájení 2. dne konference
2. den: Optimalizace odpadových systémů měst
Jakub Joklík
Ministerstvo vnitra ČR
vedoucí oddělení metodiky dozoru, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Stanovení výše a způsobu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu dle platné legislativy

Pavel Koňa
INISOFT s.r.o.
senior obchodník

Obecní systém odpadového hospodářství a inovativní SW řešení zákonných evidenčních a ohlašovacích povinností vyplývajících z aktuální odpadové legislativy

Projekt Odpady Olomouckého kraje

 

Ing. et Ing. Martin Šmída – Po absolvování oborů Ekonomika řízení podniku a Realitní inženýrství na VUT Brno nastoupil jako projektový manažer pro středisko zpracování bio-odpadu ve firmě RESTA s. r. o., na což navázala pozice vedoucího kompostárny v Olomouci. Byl zakladatelem a místopředsedou Kompostářské asociace a působil rovněž jako obecní zastupitel. V roce 2020 byl zvolen jako uvolněný radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Olomouckého kraje. V souvislosti s tím byl zvolen předsedou spolku Odpady olomouckého kraje a členem představenstva Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s.
Obě tyto organizace mají za úkol připravit města a obce v Olomouckém kraji na blížící se zákaz skládkování v roce 2030, a to za pomocí projektu municipální odpadové infrastruktury v čele s optickou dotřiďovací linkou.

Iveta Jurenová
SAKO Brno, a.s.
obchodní ředitelka

Optimalizace odpadového hospodářství v Brně

Jak funguje systém odpadového hospodářství v Mníšku pod Brdy - vítězi Křišťálové popelnice 2022?

Je absolventkou Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze v oboru organická chemie a stále na VŠCHT učí. Členkou zastupitelstva v městě Mníšek pod Brdy je již třetí volební období. K  agendě odpadů se dostala víceméně náhodou, kdy bylo nutno po volbách se této problematiky ujmout. Jako chemik má blízko k té technické stránce problematiky, do administrativní oblasti odpadového hospodářství stále úplně nepronikla. V oblasti odpadů se cítí být nováčkem.

Tomáš Lolek
Technické služby města Přerova, s.r.o.
ředitel

Optimalizace systému nakládání s odpady v Přerově

13.00 hod. Společný oběd, závěr konference
Partneři konference
 • JRK
 • Inisoft
 • RRA PK
 • ČAOH
 • Energyhub
 • Euractive
 • Enviweb
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • PRO energy
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • Časopis Odpady
Obecné informace
MÍSTO KONÁNÍ, DOPRAVA, PARKOVÁNÍ

Hotel Olympik, Sokolovská ul. 138, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Olympik > Kontakt
Vstup do sálu samostatným vchodem z pravé strany hotelu.

Parkování možné přímo před hotelem bez poplatku. Pokud místo nenajdete, je možné využít hotelové hlídané parkoviště za cenu 200 Kč/den. Před vjezdem na parkoviště je nutné si vyzvednout parkovací kartu na recepci. 
MHD: Metro B - Invalidovna (5 min), tram č. 8, 24, 3 (5 min)

UBYTOVÁNÍ


Rezervovat ubytování je možné přímo na rezervačním oddělení pod heslem "Vidacon"

- TEL. 266 184 882

- reservation@olympik.cz

- reservation.artemis@olympik.cz

Hotel Olympik

- single vč. snídaně - 1.800,- Kč

- double vč. snídaně - 2.000,- Kč

Hotel Artemis

- single vč. snídaně - 2.000,- Kč

- double vč. snídaně - 2.200,- Kč

Poplatky
Veřejná správa - registrační poplatek (osobní účast + videozáznam) - 2 dny konference 4900Kč
Veřejná správa - registrační poplatek (online přenos + videozáznam) - 2 dny konference 4900Kč
Veřejná správa - registrační poplatek (osobní účast + videozáznam) - 1. den konference 2900Kč
Veřejná správa - registrační poplatek (online přenos + videozáznam) - 1. den konference 2900Kč
Veřejná správa - registrační poplatek (osobní účast + videozáznam) - 2. den konference + raut 2700Kč
Soukromý sektor - registrační poplatek (osobní účast + videozáznam) - 2 dny konference 6900Kč
Soukromý sektor - registrační poplatek (online přenos + videozáznam) - 2 dny konference 6900Kč
Soukromý sektor - registrační poplatek (osobní účast + videozáznam) - 1. den konference 4800Kč
Soukromý sektor - registrační poplatek (online přenos + videozáznam) - 1. den konference 4800Kč
Speciální sleva pro obce do 1 500 obyvatel 50%
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email