Hospodaření s energií ve firmách - Podniková energetika na cestě k dekarbonizaci
23.05.2024
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik a on-line
 

Po dvou letech opět přinášíme konferenci o optimalizaci spotřeby a využívání alternativních zdrojů energie ve firemním prostředí, tentokrát s podtitulem Podniková energetika na cestě k dekarbonizaci.   
Zabývat se budeme také aktuální situací na transformujícím se energetickém trhu z pohledu nové legislativy, vývoje cen energie a nových energeticko- klimatických cílů EU s dopadem do podnikové energetiky, inovacemi v energetice i tématem udržitelnosti - ESG. Nahlédneme do praxe firem, které realizovaly energeticko-úsporné projekty nebo projekty využívající alternativní zdroje energie.  


Program konference: 

 • Novelizace energetické legislativy (lex OZE II a III, nová tarifní struktura a další) 
 • Evropská energeticko – klimatická politika a její dopady do praxe firem
 • Situace na energetickém trhu 
 • PPA smlouvy, zelené certifikáty
 • Vodíkové technologie - využití v průmyslu
 • Udržitelnost v podnikové energetice (ESG, uhlíková stopa) 
 • Aktuální situace ve fotovoltaice – povolovací procesy, připojování k distribuční síti
 • Jak na projekty úspor energie komplexně - zavádění energetického managementu 
 • Projekty na snížení spotřeby energie, co se vyplatí, jak je financovat a realizovat?  
 • Inspirace z praxe  - příklady realizovaných projektů z praxe firem 


Naše další akce: 

Doprovodný seminář - PPA smlouvy - 24.5. 

 • Jak lze PPA smlouvy využít? Hlavní výhody PPA smluv, kdy se vyplatí? 
 • Prvání aspekty PPA smluv - druhy smluv, nastavení, výhody a nevyýhody jednotlivých druhů smluv
 • PPA smlouvy z pohledu bank, financování
 • Zkušenosti ze zahraničí i první zkušenosti z ČR
 • Role PPA při plnění energetických cílů ESG

Pavel Doucha, advokát, Doucha Šikola advokáti , s.r.o.
Matej Krušpán, Chief Commercial Officer, Rezolv Energy, s.r.o.
Ondřej Žídek, vedoucí sekce PPA smluv, Solární asociace
Pavel Beran, Komerční banka, a.s.

Více o akci

Podniková ekologie a udržitelnost - 30.5.2024

Více o akci

Využijte kombinace výhodné registrace na více akcí: Hospodaření s energií ve firmách + PPA smlouvy nebo Hospodaření s energií ve firmách + Podniková ekologie a udržitelnost ( pro získání výhodnější ceny se mohou zúčastnit i 2 různí lidé ze stejné organizace )

ANKETA - VYHRAJTE VSTUPENKU NA KONFERENCI

Zapojte se do naší miniankety (vyplnění vám zabere 3 min)  a vyhrajte volný vstup na konferenci. Šanci máte velkou, každého desátého účastníka ankety odměníme volným vstupem na konferenci. Nabídka je určena pouze pro podnikové energetiky, facility managery a další se ve firmách starají o spotřebu energie. 

VSTUP DO FORMULARE ANKETYVýherci: 

Tomáš Karlík, energetický manažer, STOELZLE UNION
Petr Knápek, Environmental and Carbon Specialist, Letiště Praha, a. s.
Pavel Pernet, energetický specialista, CIRI Hradec Králové
Drahoslava Smetanová, obchodní náměstek, Teplo Zlín, a.s.22.5. 10.15 hod : LINK PRO ON-LINE PŘISTUP K ZÍTŘEJŠÍ KONFERENCI I SEMINÁŘI  jsme právě rozeslali. Pokud jste nedostali, prosím zkontrolujte složku Nevyžádaná pošta. Dalším důvodem může být neuhrazená faktura za registrační poplatek.  

Generální partner konference:

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

René Neděla
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vrchní ředitel, Sekce energetiky a jaderných zdrojů

Transformace energetiky, nová energetická legislativa a její dopady na český průmysl

Marián Belyuš
Energetický regulační úřad
Ředitel odboru cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství

Nová tarifní struktura

Novelizace energetické legislativy

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Přestávka na kávu
Ondřej Strecker
ČEZ, a.s
manažer útvaru analýzy energetických trhů

Aktuální situace na energetickém trhu – vývoj cen energií a co je ovlivňuje

Jiří Gavor
ENA,s.r.o.
jednatel

Strategie podnikového energetika na současném energetickém trhu – jak nakupovat energie, kam směřovat investice

Dekarbonizace průmyslu a obchodu, zelené certifikáty, úspory nákladů na spotřebu elektřiny, klíčová role PPA smluv při plnění energetických cílů ESG

 

Milan Kamaryt je specialista odpovědný za smlouvy PPA ve společnosti Rezolv Energy.  Má téměř 20 let zkušeností s rozvojem obchodu a řízením zdrojů, nákupem a prodejem elektřiny a plynu, vody, nákupem investičních celků, a nepřímým nákupem v různých společnostech, včetně Clarios, OMV, CEZ-Mol JV a Holcim. V současné době se zaměřuje na propojování subjektů v energetickém sektoru, poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů, PPA, a obchodování s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

Společnost Rezolv Energy je podporovaná společností Actis, předním globálním investorem do udržitelné infrastruktury, a je výrobcem čisté energie, který buduje multigigawattové portfolio vnitrozemních větrných a solárních parků ve střední a jihovýchodní Evropě. Vyrobená energie bude prodávána společnostem prostřednictvím dlouhodobých smluv o nákupu energie (PPA).

 

Udržitelnost a požadavky ESG a jejich dopady do podnikové energetiky

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Společný oběd

Program ELENA - technická podpora energetických projektů pro malé a střední podniky a veřejný sektor

RADEK POLLÁK pracoval jako ministerský rada na Ministerstvu dopravy ČR (08/2010 – 10/2012) a od prosince 2012 do července 2015 působil jako projektový manažer ve firmách, které se specializují na poradenství při získávání dotací pro soukromý a veřejný sektor. Od srpna 2015 pracuje v Komerční bance jako bankovní poradce pro korporátní bankovnictví. Specializuje se na evropské a národní dotace, financování projektů a cirkulární ekonomiku. 

Richard Gábor
reWATT s.r.o.
jednatel

Fotovoltaika - vyplatí se ještě? Aktuální situace v připojování FV elektráren. Jak nastavit projekty, kdy využít baterie, jak na přetoky energie?

Role vodíku v procesu dekarbonizace průmyslu Pilotní projekt na výrobu zeleného vodíku

Jiří Hájek do UniCRE nastoupil v roce 2014 a v roce 2019 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. Do Centra přinesl zkušenosti, které získal jako procesní inženýr v České rafinérské či výkonný ředitel společnosti Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval studiu technologií zpracování ropy a zušlechťování ropných frakcí. Absolvoval roční stáž na Technical University of Denmark se zaměřením na těžbu ropy. V souvislosti s pracovním zaměřením absolvoval Chapman University, kde získal titul MBA. V současnosti si primárně zaměřuje na integraci výroby pokročilých biopaliv, realizaci chemické recyklace na území a rozvoj vodíkové mobility na území ČR.

Přestávka na kávu
Pavla Pšeničková
Knauf Insultaion
Sustainability & Energy engineer

Hledání cest ke kontinuálnímu snižování spotřeby energie ve výrobním závodě Knauf Insulation

Realizované projekty na snížení spotřeby energie: od osvětlení, monitoringu spotřeby energie, FVE, využívání recyklátů až po kooperaci a motivování zaměstnanců.    Plnění cílů ESG realizací energeticko - úsporných opatření a dopady jejich požadavků do podnikové energetiky. 

Petr Bílek
Plzeňský prazdroj, a.s.

Udržitelnost v podnikové energetice - jak se požadavky ESG promítají do firemní energetiky a jak se na ně připravit? • Realizace energeticky úsporných projektů v pivovarech Plzeňského prazdroje • První PPA smlouva v pivovaru Šariš

Martin Raba
BILLA, spol. s r. o.

Využití umělé inteligence při hledání energetických úspor

17 hod. Závěr konference, závěrečná diskuze u vína
Partneři konference
 • REZOLV ENERGY
 • Datex Control Systems
 • Komerční banka, a.s.
 • reWATT s.r.o.
 • Solární Asociace
 • ASPM ČR
 • AMSP ČR - Rok nové energie
 • Národní energetický klastr
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Energie 21
 • Euractive
 • Komunální ekologie
 • Energyhub
Obecné informace
MÍSTO KONÁNÍ, DOPRAVA, PARKOVÁNÍ


Hotel Olympik
, Sokolovská ul. 138, Praha 8 Olympik Hotels > Hotel Olympik > Kontakt
Vstup do sálu samostatným vchodem z pravé strany hotelu.


Parkování
 možné přímo před hotelem bez poplatku. Pokud místo nenajdete, je možné využít hotelové hlídané parkoviště za cenu 200 Kč/den. Před vjezdem na parkoviště je nutné si vyzvednout parkovací kartu na recepci. 


MHD
: Metro B - Invalidovna (5 min), tram č. 8, 24, 3 (5 min)

Ubytování
: hotel Olympik, Artemis, Congress, Tristar (hotely patřící do skupiny Olympik, všechny v blízkosti místa konání konference) 

www.olympik.cz

Organizační informace

Organizační informace pro prezenční účastníky budou rozeslány v pondělí

Organizační informace a link pro sledování akce pro on-line účastníky budou rozeslány ve středu dopoledne. 

Pokud jste nedostali email s org. informacemi, zkontrolujte prosím, zda jste již uhradili registrační poplatek a poté složku Spam/nevyžádaná pošta. 

Od čtvrtečního rána budou na webu k dispozici prezentace přednášejících, dostanete se k nim na základě hesla, které posíláme v organizačních informacích.

Po konferenci bude k dispozici, i pro prezenční účastníky, videozáznam.

Prosíme po skončení konference o vyplnění dotazníku spokojenosti - 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI


 

Poplatky
Základní registrační poplatek - prezenční účast na konferenci (včetně videozáznamu akce) 3900Kč
On-line sledování akce (včetně videozáznamu akce) 3900Kč
Zvýhodněná cena pro veřejný sektor - prezenční účast na konferenci (včetně videozáznamu akce) 2900Kč
Zvýhodněná pro veřejný sektor - on-line sledování (včetně videozáznamu akce) 2900Kč
Doprovodný seminář - 24.5.2024 9-13 hod. PPA smlouvy 3200Kč
Konference + seminář 23.-24.5.2024 prezenční účast (nelze uplatnit další slevy) 6200Kč
Konference + seminář 23.-24.5.2024 on-line sledování (nelze uplatnit další slevy) 6200Kč
Videozáznam konference Obchodování s emisními povolenkami z 19.3.2024 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam konference Energetický management pro města a obce - 24. a 25.1. 2024 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam konference Fotovoltaika v praxi z 14.9.2023 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam semináře Základy energetického managementu z 11.10.2023 - při současné registraci na konferenci 990Kč
Videozáznam semináře Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona z 23.3.2023 - při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Sleva pro 2 účastníky z jedné organizace (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 10%
Sleva pro 3 a více účastníků (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 15%
Balíček 2 konferencí - Hospodaření s energií ve firmách a Podniková ekologie a udržitelnost - sleva 15% na obě konference 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email