Fotovoltaika v praxi
14.09.2023
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Artemis a on-line
 

Další konference o rozvoji fotovoltaiky, legislativním prostředí pro rozvoj FVE a zkušenostech z realizovaných projektů. Konference je určena pro investory do FVE z řad soukromého sektoru i veřejné správy. 

Zúčastnit se můžete osobně nebo on-line. 

Loňská konference proběhla 14.9.2022 - více o ní se můžete dozvědět zde


Těšíme se na vás,


Marcela Musílková a Hana Němejcová
VIDA conference

Kontakty

Nabízíme také: 

Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona -  - videozáznam proběhlého semináře z 23.3.2023 - objednávejte výhodně spolu s konferencí 

Zavádění energetického managementu v praxi měst a obcí - 11.10.2023 - Praha, hotel Olympik a online - právě připravujeme

Energetický management pro města a obce 2024 - 24.a 25.1.2023 Praha  - právě připravujemeAKTUÁLNĚ:


12. 9. 2023_Organizační pokyny účastníkům osobně byly rozeslány. 

13. 9. 2023_Přístupové údaje pro sledování konference on-line rozesíláme během dopoledne. 

Program
9:00 hod. Zahájení konference

Moderuje:

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. 

Jan Krčmář
Solární Asociace
výkonný ředitel

Aktuální situace ve fotovoltaice a bariéry dalšího rozvoje

René Neděla
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vrchní ředitel, Sekce energetiky a jaderných zdrojů

Legislativní podmínky rozvoje obnovitelných zdrojů

Podpora rozvoje nových FVE - akcelerační zóny

Mgr. Eva Volfová, náměstkyně člena vlády

Na České zemědělské univerzitě v Praze se věnuje projektům na ochranu řeky Labe. V Plzeňském kraji je odbornou poradkyní náměstka pro životní prostředí, zemědělství, regionální rozvoj a evropské záležitosti, vedoucí Expertní skupiny pro životní prostředí, členka výboru životního prostředí. Dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi (Ametyst, Česká botanická společnost, Česká společnost ornitologická). Mezi lety 2011 a 2021 se věnovala mezinárodnímu projektu Zelený pás. Od roku 2011 je soudní znalkyní v oboru Ochrana přírody, specializace: Natura 2000, mapování biotopů a navrhování lokalit. 

Povolovací procesy na stavbu fotovoltaických elektráren

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
10:45 hod. Přestávka na kávu
Alexandr Černý
Energetický regulační úřad
ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

On-line prezentace: Sdílení elektřiny v bytových domech

Koncepční pojetí fotovoltaiky v praxi

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Zdeněk Tříska
Solar Global, a.s.
výkonný ředitel

Jak naložit s přetoky energie z FVE do sítě?

Jak probíhá realizace nových pozemních FVE?

Ing. Petr ONDŘEJ, MBA vystudoval obor automatizace a robotizace na ČVUT v Praze, a program MBA na City University of Seattle. Ve fotovoltaice se pohybuje od roku 2008. První solární park jeho společnost postavila v ČR, následně pokračoval ve výstavbě v Bulharsku, Rumunsku, Nizozemí a Maďarsku. Jeho společnosti v současné době staví parky opět v České republice, kdy jen letos připraví a postaví více jak 8MW. Kromě výstavby se jeho společnosti věnují servisu FVE a sám je dále investorem v solárních elektrárnách.

• Ekonomika projektů – financování, možnost získání dotací, návratnost projektů • Projektová příprava, povolovací procesy v praxi • Technická stránka projektů

Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Aktuální dotační možnosti pro fotovoltaiku ze SFŽP ČR

13:30 hod. Společný oběd
14.30 hod. Odpolední blok

Pražské společenství obnovitelné energie a komunitní energetika

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

Radim Kolařík
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
vedoucí oddělení investic a energetiky

Realizovaný FVE projekt - řešení dodávek elektřiny a energetické bezpečnosti v průmyslu

Martin Černý
Lidl Česká republika, v.o.s.
konzultant oddělení Facility managementu

Realizace FV elektráren na střechách prodejen Lidl - zkušenosti z praxe

Vladimír Buřt
Město Horní Jiřetín
starosta

FVE ve spojení s distribuční soustavou ve vlastnictví města

16:15 hod. Předpokládaný závěr konference, závěrečná neformální diskuze při sklence vína
Partneři konference
 • Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
 • MEMODO
 • Solární Asociace
 • Asociace pro akumulaci energie
 • Enviros
 • AS Construction
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • Enviweb
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • TZB -info
Obecné informace

Místo konání: 

Hotel Artemis

U Sluncové 14, 186 76 Praha 8 - Invalidovna

Hotel Artemis se nachází v blízkosti hotelu Olympik

Ve směru z centra (od metra) se hotel nachází za výškovou budovou hotelu Olympik - projdete před Olympikem přes oplocené parkoviště, vchod do konferenčního centra je v pravé části budovy. 

Doprava: Metro B - Invalidovna ( 5 min chůze), Tram 3, 8,2 4 (5 min chůze) 


Parkování: 

před hotelem - bez poplatku - omezené množství míst

(v okolí hotelu je dopravně klidná oblast, menší sídliště - modré zóny)


Hlídané hotelové parkoviště  před hotelem - po pravé straně - za poplatek 200 Kč /den - bude obluhou vybírán na místě - cca 30 míst

Možno využít také oplocené parkviště se závorou mezi hotelem Olympik a Artemis - nutno vyzvednout parkovací kartu předem na recepci hotelu.

Ubytování v místě konání konference:

Rezervovat ubytování je možné přímo na rezervačním oddělení hotelu pod heslem "Vidacon"
- Tel. 266 184 882
- reservation@olympik.cz
- reservation.artemis@olympik.cz

Ubytování - 13. - 14.9.2023
Hotel Olympik
- single vč. snídaně - 1.800,- Kč
- double vč. snídaně - 2.000,- Kč

Hotel Artemis
- single vč. snídaně - 2.000,- Kč
- double vč. snídaně - 2.200,- Kč

Poplatky
Registrační poplatek - soukromý sektor - osobní účast 4500 Kč
Registrační poplatek - soukromý sektor - on-line přenos, včetně záznamu 4400 Kč
Registrační poplatek - veřejná správa - osobní účast 3500 Kč
Registrační poplatek - veřejná správa - on-line přenos, včetně záznamu 3400 Kč
Záznam semináře Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona z 23.3.2023 - při současné registraci na konferenci 990 Kč
Sleva pro 2 účastníky z jedné organizace (slevy se nesčítají) 10%
Sleva pro 3 a více účastníků (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email