Energetický management pro města a obce
24. - 25.01.2024
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel DUO a on-line
 

Další ročník konference, na níž se setkávají energetičtí manažeři z měst a obcí a sdílejí své zkušenosti s realizací energetických koncepcí a strategií, energeticky úsporných opatření a využívání OZE. 

Minulý ročník proběhl v únoru 2023, více informací o něm najdete ZDE


Program se tentokrát zaměří zejména na tato témata: 

 • Situace na energetickém trhu 
 • Komunitní energetika - připravovaná legislativa a první zkušenosti z praxe
 • Fotovoltaika v praxi měst
 • Zavádění energetického managementu, certifikace ISO 50010 - zkušenosti měst
 • Financování projektů na snížení spotřeby energie
 • Úspory ve veřejném osvětlení
 • Úspory energií v budovách

Program konference připravujeme. Už nyní se těšíme na setkání s energetickými manažery a dalšími odbornými pracovníky měst, obcí, krajů, státní správy a dalších organizací veřejné správy. Nabídneme nejenom program nabitý informacemi, ale i příležitost pro setkání a navazování nových kontaktů. Přijeďte se inspirovat, získejte informace o zkušenostech dalších měst, které můžete dále využít ve vaší praxi. 

Realizovali jste ve vašem městě/obci zajímavý projekt a chcete se podělit o své zkušenosti, pochlubit se? Dejte nám vědět!


Těšíme se na další setkání. 


Marcela Musílková 

Kontakty

Rozložení přednášejících do jednotlivých dnů je v tuto chvíli pouze orientační a může se změnit. 

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
1. DEN KONFERENCE- 24.1.2024 - 9.00 - 17 hod.
9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí

Financování energeticky úsporných projektů

Martina Krčová
Energetický regulační úřad
členka rady

Podmínky pro komunitní energetiku, nový tarifní systém

Komunitní energetika dle nových pravidel v praxi - možnosti, příležitosti a také omezení pro sdílení elektřiny, principy spolupráce s potenciálními investory do OZE

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Společný oběd
Michal Šebek
Město České Budějovice
Náměstek primátorky pro oblasti správy veřejných statků, vnitřních věcí, strategického plánu a rozvoje

Zkušenosti s realizací projektu EPC

Radim Kohoutek
Asociace poskytovatelů energetických služeb
výkonný ředitel

Vyhlášení výsledků Nejlepší EPC projekt roku 2023

Fotovoltaické projekty na budovách města Prostějova

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 

Fotovoltaické projekty Města Chrudimi

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Chrudimi. V roce 2015 nastoupil na pozici energetického manažera ve městě Chrudimi, kde se od roku zaměřuje na zavádění energetického managementu. Do jeho pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro město Chrudim a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov.

Jaroslav Šída
Jablonecká energetická, a.s.
manažer energetických projektů

Největší připravovaný projekt FVE a komunitní energetiky z Jablonce nad Nisou

SPOLEČENSKÝ VEČER, RAUT
2. DEN KONFERENCE- 25.1.2023 - 9.30 - 13.30 HOD.
Jaroslav Severin
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Aktuální situace na energtických trzích a možnosti jak nakupovat energie

Energetický management a další opatření v městě Kladně

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a Univerzitu aplikovaných věd v Jyväskylä ve Finsku. Vede několik českých a mezinárodních projektů, zejména SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) za město Kladno, který se zaměřuje na transformaci energetiky vč. přípravy modelu městské čtvrti s pozitivní energetickou bilancí (tzv. Positive Energy District). Koordinuje také mezinárodní projekt s Holandskými partnery v oblasti financování chytrých řešení za Svaz měst a obcí ČR. Působí i jako poradce pro Národní centrum energetických úspor.

Lucie Vaňková
Město Vsetín
energetický manažer

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu a certifikace ISO 50001 ve Vsetíně

13.30 hod. Společný oběd, závěr konference
Partneři konference
 • Tesco SW, a.s.
 • SOFTLINK, s.r.o.
 • PXE
 • Euractive
 • Energyhub
 • Energie 21
 • Enviweb
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
Poplatky
Veřejná správa - osobní účast - oba dny 4900Kč
Veřejná správa - on-line sledování - oba dny 4900Kč
Veřejná správa - osobní účast - pouze 1.den, včetně společenského večera 3900Kč
Veřejná správa - osobní účast - pouze 2. den 2900Kč
Soukromý sektor (firmy) - osobní účast - oba dny 7500Kč
Soukromý sektor (firmy) - on-line sledování - oba dny 4900Kč
Soukromý sektor (firmy) - osobní účast - pouze 1. den , včetně společenského večera 5200Kč
Soukromý sektor (firmy) - osobní účast - pouze 2. den 3500Kč
Videozáznam semináře Základy energetického managementu pro praxi měst a obcí ze dne 11.10.2023 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam semináře Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona ze dne 23.3.2023 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam konference Odpadové hospodářství města a obcí v praxi ze dne 9. a 10.11.2023 - pouze při současné registraci na tuto konferenci 990Kč
Videozáznam loňské konference Energetický management pro města a obce ze dne 15. a 16.2.2023 990Kč
Sleva - 2 účastníci z jedné organizace 10%
Sleva - 3 a více účastníků z jedné organizace 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email