Energetický management pro města a obce
15. - 16.02.2023
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik - Artemis, Praha
 

Další ročník konference, na níž se setkávají energetičtí manažeři z měst a obcí a sdílejí své zkušenosti s realizací energetických koncepcí a strategií, energeticky úsporných opatření a využívání OZE. 

Minulý ročník proběhl na konci března 2022, více informací o něm najdete ZDE


Program se tentokrát zaměří zejména na tato témata: 

 • Situace na energetickém trhu 
 • Komunitní energetika 
 • Fotovoltaika
 • Zavádění energetického managementu, certifikace ISO 50010
 • Financování projektů na snížení spotřeby energie
 • Úspory ve veřejném osvětlení
 • Úspory energií v budovách
 • a další témata
 • Zkušenosti z praxe měst

Budeme se těšit na setkání s energetickými manažery a dalšími odbornými pracovníky měst, obcí, krajů, státní správy a dalších organizací veřejné správy. Nabídneme nejenom program nabitý informacemi, ale i příležitost pro setkání a navazování nových kontaktů. Přijeďte se inspirovat, získejte informace o zkušenostech dalších měst, které můžete dále využít ve vaší praxi. 

Těšíme se na další setkání. 


Marcela Musílková 

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
1. DEN KONFERENCE- 15.2.2023 - 9.00 - 17 hod.

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Financování energeticky úsporných projektů

Aktuální situace na energetickém trhu. Jak dnes nakupovat energie?

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

Diskuze: Bez podpory politického vedení to nejde. Jak dát energetice v komunální politice zelenou? Jak zabezpečit kontinuální podporu energetiky a efektivní využívání energetických zdrojů v prostředí komunální sféry?

Investice do energetiky – najdou města zdroje na investice do energeticky úsporných opatření? Jak komunikovat občanům nepopulární energeticky-úsporná opatření? 

Tomáš Vlazlo
Město Jeseník
uvolněný radní

Účastník diskuze

Účastník diskuze

 

Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně,

studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 1999 pracoval v Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Je dlouholetým členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci.

V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví.

V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady

města pro životní prostředí. Od roku 2006 je zastupitelem města České Budějovice,

v letech 2016-2020 byl zastupitelem a radním Jihočeského kraje. Ve volebním období 2010-2014

byl členem rady města České Budějovice. Do roku 2022 byl náměstkem primátora

pro oblast správy veřejných statků, veřejné zakázky a ochranu životního prostředí.

Přestávka na kávu

Města na cestě hledání energetických úspor. Od jednorázových opatření směrem ke komplexnímu zavádění energetického managementu

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. V letech 2004 – 2021 byl výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s. a od roku 2022 ředitelem PORSENNA ENERGY s.r.o., která se zaměřuje na energetickou optimalizaci budov, na projekty udržitelné energetiky a stavitelství, přípravu projektů EPC a na zavádění energetického managementu. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu, je členem výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a členem TNK-14 (energetický management).

Projekty a strategie na snižování energetické náročnosti (EPC, energetické koncepce, zavádění energetického managementu, SECAP) – přínosy pro municipality a způsob financování

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Martin Černý
Město Břeclav
vedoucí ekonomického odboru

Komplexní projekt realizace energetických úspor - EPC v městě Břeclavi - vítěz soutěže APES za rok 2021

Radim Kohoutek
Asociace poskytovatelů energetických služeb
výkonný ředitel

Vyhlášení výsledků Nejlepší EPC projekt roku 2022

13:00 _ 14:00 hod. Společný oběd
ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU, NOVÉ TECHNOLOGIE V KOMUNÁLNÍ ENERGETICE

Systém managementu hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Pavel Bulíček vystudoval Univerzitu Hradec Králové a následně pracoval jako softwarový analytik. Od roku 2020 působí na pozici prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, kde je zodpovědný na oblast inovací, investic a informačních technologií. Je představitelem vedení v systému energetického managementu Královéhradeckého kraje, na jehož fungování se aktivně podílí, například zavedením systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií a médií (elektřina, plyn, teplo, voda) v krajských organizacích. Od roku 2018 je rovněž členem Zastupitelstva města Hradec Králové.

On-line monitoring spotřeby energií jako nezbytná součást energetického managementu.

Alice vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes pět let, atuálně zastává pozici obchodního ředitele. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

Milada Huláková
Středisko bytového a tepelného hospodářství města Bor
ředitelka

Zkušenosti se zavedením dálkových odečtů tepla v praxi

Jak technologie a aplikace pomáhají při řízení spotřeb energií?

Absolvoval magisterské studium v oboru Marketing a obchod na ekonomické Fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Od roku 2012 pracuje ve společnosti Tesco SW a.s., která se zabývá implementací a vývojem inovativních IT řešení. Ve společnosti zastává od roku 2014 pozici vedoucího vývojového týmu SW pro podporu energetického managementu a také působí jako vedoucí projektu. 

Využití dat v energetickém managementu – vizualizace úspor a plýtvání

Pan Martin Zwardoň se od roku 2012 s týmem firmy HECON profesně zabývá poradenstvím v oblasti energetického managementu, identifikací a zaváděním úsporných opatření, především těch s významným lidským faktorem, vyhodnocováním energetických úspor a plýtvání, a jejich grafickou vizualizací.

 

Přestávka na kávu
ZKUŠENOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY, REALIZOVANÉ PROJEKTY, ÚSPORY VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

Zavedení energetického managementu/ISO 50001 a jeho úskalí v Milevsku

Vzdělání v oboru strojírenství a elektrotechnika. Dlouhá léta pracoval v oblasti TZB (technická zařízení budov) se zaměřením na měření a regulaci. Má mnohaleté zkušenosti ze samosprávy jako zastupitel i místostarosta města Milevska. V současné době působí v Technických službách Tábor na pozici jednatele a zároveň dokončuje dvouletý projekt zavádění energetického managementu v Milevsku. Od ledna 2023 využívá jeho zkušenosti v oblasti zavádění energetického managementu a znalosti v oblasti TZB, Jihočeský vědeckotechnický park v rámci projektu Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji, kde v pozici konzultanta pomáhá řešit strategická témata v oblasti úspor energií, technologií pro výrobu a ukládání energie, komunitní energetiky atd. ve spolupráci se záměry Jihočeského kraje.

 

Modernizace veřejného osvětlení se vyplatí. Tvoří až 50 % z celkové spotřeby energie měst. Zkušenosti s realizací energeticky úsporných opatření na veřejném osvětlení v městě Prostějov

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
Jan Cieslar
Město Rožnov pod Radhoštěm
energetický manažer

Energoporadna pro veřejnost v Rožnově pod Radhoštěm

 Poradna k úsporám energií, dotacím a výměně kotlů pro veřejnost. Projekty energetických úspor města (zateplování, EPC a další) 

18.00 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER, RAUT A DEGUSTACE VÍNA

 

2.DEN KONFERENCE - 16.2. 2023- 9.30 - 14.00 hod.
FOTOVOLTAIKA a KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Příprava komunitní energetiky v Pardubickém kraji ty na objektech Pardubického kraje

 Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Pavel Doucha
Doucha Šikola Advokáti
partner

Aktuální legislativní možnosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů dle LEX OZE 1, sdílení elektřiny v bytových domech – praktické dopady. Aktuální situace v oblasti připojování FVE do distribuční sítě

Martina Krčová
Energetický regulační úřad
členka rady

Připravovaná legislativa pro rozvoj komunitní energetiky v ČR

Principy komunitní energetiky v praxi – využití komunitního portálu s ohledem na kybertickou bezpečnost a dosahování úspor energií, nástroj pro lokální energetické řízení iCOOL 4

Po studiu strojírenství působil od roku 2016 v několika IT společnostech, zejména na pozicích projektového manažera, kde vedl několik projektů v soukromé sféře a veřejné správě. V současné době pracuje ve společnosti MicroStep - HDO jako Business Development Manager a společně s týmem odborníků pomáhá zákazníkům dosahovat a naplňovat jejich cíle, a to i prostřednictvím digitalizace a automatizace řízení nebo celkového energetického monitoringu a následného řízení.

Principy komunitní energetiky v praxi – využití komunitního portálu s ohledem na kybertickou bezpečnost a dosahování úspor energií, nástroj pro lokální energetické řízení iCOOL 4

Od roku 2005 působil ve Skupině PRE jako Technik měření, kde řešil oblast speciálních zákazníků. V roce 2010 převzal skupinu „Vývoj a rozvoj Energetických služeb“. V rámci pozice vedoucího skupiny vedl projekty z oblasti Smart Meteringu, Energetického managementu (interní auditor ISO 50 001), provozování lokálních distribučních soustav. Ve všech uvedených oblastech zajišťoval produktový vývoj, vývoj SW a vztah se zákazníkem. Od roku 2018 působil v elektromobilitě, kde u zákazníků zajišťoval dodávku komplexních elektromobilních řešení. Aktuálně působí v ICT Expert jako projektový manažer pro systémy MaR a produkt iCOOL 4.

 

11.20-11.50 hod. Přestávka na kávu

Vizualizace výroby EE z FVE na denní bázi ve vztahu ke skutečné spotřebě, s vyčíslením úspor

Pan Martin Zwardoň se od roku 2012 s týmem firmy HECON profesně zabývá poradenstvím v oblasti energetického managementu, identifikací a zaváděním úsporných opatření, především těch s významným lidským faktorem, vyhodnocováním energetických úspor a plýtvání, a jejich grafickou vizualizací.

 

Pražské energetické společenství - model fungování a první realizované projekty

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

Michal Svoboda
SMS ČR, MAS Český sever

Rozvoj komunitní energetiky na malých obcích ČR

Fotovoltaické projekty ve veřejné správě

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
14.00 hod.: Závěr konference, společný oběd
Michaela Blahová
Město Uherské Hradiště

Zkušenosti se zaváděním systému EM v městě Uherském Hradišti

Partneři konference
 • SOFTLINK, s.r.o.
 • Enviros
 • Tesco SW, a.s.
 • PXE
 • PORSENNA, o.p.s.
 • HE Consulting, s.r.o.
 • Mikrostep Invest, s.r.o.,
 • Moderní obec
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Enviweb
 • Euractive
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • PRO energy
 • LOYD GROUP
 • SEMMO
 • Národní energetický klastr
Obecné informace

Místo konání: 

Hotel Olympik Artemis

U Sluncové 14, 186 76 Praha 8 - Invalidovna

Doprava: Metro B - Invalidovna ( 5 min chůze)

Tram 3, 8,24 (5 min chuze) 

Hotel Artemis se nachází v blízkosti hotelu Olympik

Parkování: 

před hotelem - bez poplatku - omezené množství míst

v okolí hotelu je dopravně klidná oblast, menší sídliště - modré zóny

Hlídané hotelové parkoviště  za poplatek 200 Kč /den

nutno vyzvednout parkovací kartu předem na recepci hotelu Olympik


Nabídka ubytování pro účastníky:

Termín: 14.2. - 16.2.2023


Hotel Artemis

- single vč. snídaně - 1.600,- Kč

- double vč. snídaně - 1.800,- Kč

nebo 

Hotel Congress

- single vč. snídaně - 1.400,- Kč

- double vč. snídaně - 1.600,- Kč

Účastníci si mohou pokoje rezervovat přímo na rezervačním oddělení hotelu pod heslem "Vidacon"

reservation.artemis@olympik.cz  popř. tel.: 266 184 882

K ceně za ubytování je potřeba připočíst městský poplatek ve výši 50,- Kč / osoba / noc. Lze platit na recepci.

Poplatky
Veřejná správa - celá konference 4900Kč
Veřejná správa - pouze 1. den 3900Kč
Veřejná správa - pouze 2. den 2900Kč
Online sledování celá konference (včetně záznamu) - veřejná správa 4900Kč
Soukromý sektor - celá konference 7500Kč
Soukromý sektor - pouze 1. den 4800Kč
Soukromý sektor - pouze 2. den 3900Kč
Online sledování celá konference (včetně záznamu) - soukromý sektor 5500Kč
Sleva pro 2 účastníky z jedné organizace (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 10%
Sleva pro 3 a více účastníků (slevy se nesčítají, platí vždy ta nejvyšší) 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email