Energetický management pro města a obce
Kompletní videozáznam celé konference, včetně prezentací v elektronické podobě ke stažení 1900Kč

St - Čt
24. - 25.01.2024
Praha, hotel DUO a on-line
 

Další ročník konference, na níž se setkávají energetičtí manažeři z měst a obcí a sdílejí své zkušenosti s realizací energetických koncepcí a strategií, energeticky úsporných opatření a využívání OZE. 

Minulý ročník proběhl v únoru 2023, více informací o něm najdete ZDE


Program se tentokrát zaměří zejména na tato témata: 

 • Komunitní energetika - připravovaná legislativa a první zkušenosti z praxe
 • Fotovoltaika v praxi měst
 • Zavádění energetického managementu, certifikace ISO 50010 - zkušenosti měst
 • Financování projektů na snížení spotřeby energie
 • Úspory energií v budovách
 • Situace na energetickém trhu 

Těšíme na setkání s energetickými manažery a dalšími odbornými pracovníky měst, obcí, krajů, státní správy a dalších organizací veřejné správy. Nabídneme nejenom program nabitý informacemi, ale i příležitost pro setkání a navazování nových kontaktů. Přijeďte se inspirovat, získejte informace o zkušenostech dalších měst, které můžete dále využít ve vaší praxi. 


Těšíme se na další setkání. 


Marcela Musílková 

Kontakty


AKTUÁLNĚ

22.1.: Organizační pokyny účastníků, kteří se zaregistrovali pro osobní účast na konferenci byli rozeslány. Pokud jste nedostali, důvodem může být nezaplacený registrační poplatek. Zkontrolujte prosím také složku Nevyžádaná pošta. 

Prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na společeneském večeru na závěr prvního konferenčního dne. Pokud jste v registračním formuláři nezaškrtli svůj zájem zúčastnit se, dejte nám prosím vědět. Stejně tak prosíme ty z Vás, kteří svoji účast potvrdili, ale nakonec nemohou přijít, aby nám to oznámili. Děkujeme!

23.1. 9.20 hod. Organizační pokyny a linky pro sledování konference on-line byly právě rozeslány. .

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
1. DEN KONFERENCE- 24.1.2024 - 9.00 - 17 hod.
9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

René Neděla
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vrchní ředitel, Sekce energetiky a jaderných zdrojů

Komunitní energetika a další výzvy pro komunální energetiku - videoprezentace

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí

Financování energeticky úsporných projektů

Martina Krčová
Energetický regulační úřad
členka rady

Podmínky pro komunitní energetiku, budování datového centra

10.40 - 11.10 hod. Přestávka na kávu

Komunitní energetika dle nových pravidel v praxi - možnosti, příležitosti a také omezení pro sdílení elektřiny, principy spolupráce s potenciálními investory do OZE

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Jaromír Klaban
Teco, a.s.
ředitel

Sdílení elektřiny v komunitách v reálném provozu. Co to bude obnášet a jak se na to připravit?

 Připravte se na to, že operátor komunity musí balancovat výrobu a spotřebu každou čtvrthodinu. Co to pro subjekty zapojené v komunitě bude znamenat? Vyplatí se to? 

Jiří Vogl
EnergoStation, s.r.o.
produktový manažer

Připravte se na to, že operátor komunity musí balancovat výrobu a spotřebu každou čtvrthodinu

Pavol Ballon
MikroStep Invest

Co to pro subjekty zapojené v komunitě bude znamenat? Vyplatí se to?

Největší připravovaný projekt FVE a komunitní energetiky v ČR z Jablonce nad Nisou

Po absolvování právnických studií a prvních zahraničních pracovních zkušenostech, které získal jako projektový manažer na stavebních zakázkách ve Francii či Tunisku, působil Jaroslav Šída dlouhodobě na pozici podnikového právníka ve společnosti zabývající se výrobou dekorativních svítidel. Zde se věnoval mimo jiné zejména autorskoprávní ochraně a obchodnímu právu s mezinárodním přesahem. Posléze se zabýval několika vlastními podnikatelskými projekty, které vyústily v založení jabloneckého pivovaru Volt a alternativní Lakavárny.

Aktuálně zastupuje společnost Jablonecká energetická a.s., kde se věnuje energetickým projektům pro město Jablonec nad Nisou. Mezi ně patří zejména projekt komunitní energetiky na střechách objektů ve vlastnictví města a zavádění energetického managementu spočívajícího v měření a monitoringu energetického stavu městských budov, nastavování opatření vedoucích k energetickým úsporám a vylepšování prostředí pro výuku žáků ve školách.

Jak se připravují na komunitní energetiku obce v Ústeckém kraji, jak vidí nově nastavenou legislativu?

 

David Matuška působí jako vedoucí oddělení energetického managementu Energetického centra Ústecko kraje, kde mj. řídí síť sedmi veřejných energetiků Ústeckého kraje, která působí pro území Ústeckého kraje v těchto aktivitách: konzultace v oblasti územního energetického managementu a komunitní energetiky, sběr dat (měření) - Krajský energetický management (KEM), Příprava a zajištění zpracování energetických screeningů, studií, technických podkladů; Odborná a metodická podpora při rozvoji OZE a zvyšování účinnosti užití energie; Poradenství při čerpání dotací v oblasti komunitní energetiky  a dalších energetických projektů.

V letech 1996-2023 zastával manažerské posty v soukromém sektoru v oblasti služeb. V období 2018-2023 vykonával post starosty malé obce Býčkovice a od roku 2020 je členem pracovních skupin pro energetiku v Regionální stále konferenci Ústeckého kraje a Sdružení místních samospráv. Byl aktivním účastníkem mezinárodního projektu „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“ v rámci VNG (NL) a SMO ČR.

Společný oběd
Radim Kohoutek
Asociace poskytovatelů energetických služeb
výkonný ředitel

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší EPC projekt roku 2023 - Asociace poskytovatelů energetických služeb

Zkušenosti s realizací projektu EPC v Českých Budějovicích

Michal Šebek je náměstek primátorky města České Budějovice, ve své předchozí profes kariéře se přes 25 let pohyboval v oblasti nákupu. V posledních desti letech se zabývá energetikou, například nákupem elektrické energie se zabývá od první liberalizace českého trhu. Působí dále jako předseda představenstva společnosti zabývající se facility managementem strojírenské skupiny podniků a je  členem dozorčích rad v dopravních společnostech.

Miloslav Matocha
Statutární město Liberec
vedoucí odboru energetického managementu

Zavádění energetického managementu, inovace v měření spotřeby a další opatření v energetickém hospodářství v městě Liberci

Zavádění energetického managementu, inovace v měření spotřeby a další opatření v energetickém hospodářství v městě Liberci

Alice vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes pět let, atuálně zastává pozici obchodního ředitele. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

Aleš Krč
Cejiza, s.r.o.
energetický manažer Jihomoravského kraje

Zavádění energetického managementu s využitím aplikace Tesco SW

Krátká přestávka na kávu

Program EU City Facility – dotace na realizaci investičních plánů pro města

Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a několik zasvětila vědecké činnosti během postgraduálního studia biologie taktéž na ČZU. Od roku 2013 se věnovala ekologii a udržitelnosti jako sustainability konzultant certifikace zelených budov v certifikačním systému BREEAM. Následně se věnovala podpoře společenské odpovědnosti firem a municipalit a od roku 2023 působí ve firmě ENVIROS, s.r.o. jako senior konzultant životního prostředí. Zastává též roli místního experta v mezinárodním programu EUCF, který se zaměřuje na podporu evropských měst a obcí v oblasti energeticky úsporných opatření a obnovitelných zdrojů.

 

Fotovoltaické projekty na budovách města Prostějova

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 

Fotovoltaické projekty Města Chrudimi

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Chrudimi. V roce 2015 nastoupil na pozici energetického manažera ve městě Chrudimi, kde se od roku zaměřuje na zavádění energetického managementu. Do jeho pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro město Chrudim a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov.

17.00 hod. Závěr 1. dne konference
18 - 22 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER, RAUT, BOWLING - XBowling - v prostorách hotelu DUO
2. DEN KONFERENCE- 25.1.2023 - 9.30 - 13.30 HOD.
Taťána Formanová
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Aktuální situace na energtických trzích a možnosti jak nakupovat energie

Jaké povinnosti mají a budou mít města a obce v oblasti energetiky a jaká je reálná situace v praxi, na co se připravit?

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. V letech 2004 – 2021 byl výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s. a od roku 2022 ředitelem PORSENNA ENERGY s.r.o., která se zaměřuje na energetickou optimalizaci budov, na projekty udržitelné energetiky a stavitelství, přípravu projektů EPC a na zavádění energetického managementu. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu, je členem výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a členem TNK-14 (energetický management).

Výsledky průzkumu současné úrovně energetického managementu ve městech s 10 000 - 100 000 obyvateli. Aktuální výzvy současné komunální energetiky z pohledu městského energetika

 

Energetický manažer města Žďár nad Sázavou od roku 2017, abolvent ČVUT. Má zkušenosti s energetickým managementem podle ISO 50 001, nákupem energie na komoditní burze a s realizací energeticky úsporných opaření. Kritický fanoušek elektromobility. O obnovitelných zdrojích si myslí,  že jsou příliš výkonné, než abychom je ignorovali, ale příliš slabé, než abychom mohli spoléhat jenom na ně.

Kladno řeší energetiku komplexně - energetická transformace města

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a Univerzitu aplikovaných věd v Jyväskylä ve Finsku. Vede několik českých a mezinárodních projektů, zejména SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) za město Kladno, který se zaměřuje na transformaci energetiky vč. přípravy modelu městské čtvrti s pozitivní energetickou bilancí (tzv. Positive Energy District). Koordinuje také mezinárodní projekt s Holandskými partnery v oblasti financování chytrých řešení za Svaz měst a obcí ČR. Působí i jako poradce pro Národní centrum energetických úspor.

Václav Stašek
Město Aš
tajemník

Pohled z praxe - zavádění / prosazování energeticky úsporných opatření

Nathálie Marková
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vedoucí oddělení hospodaření s energií, odbor energetické účinnosti a úspor

Povinnosti měst a obcí v oblasti energetické účinnosti - účast v diskuzi

Přestávka na kávu
Tomáš Chmela
Město Slavičín
starosta

Energetické projekty v městě Slavičín

EPC projekty s využít dotace ELENA - v Pardubickém kraji

 Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Tomáš Konvička
Národní rozvojová banka, a.s.
energetický specialista

Aktuální výzva z programu ELENA

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu a certifikace ISO 50001 ve Vsetíně

 

Lucie vaňková pracuje an pozici energetického manažera a má na staorosti také odpadové hospodářství města. Mezi její povinnosti v oblasti energetiky patří koordinace činnosti při zavedení, udržování a zlepšování energetické efektivnosti, řízení práce energetického týmu, provádění interních auditů, evidence a správa odběrných míst města Vsetín a organizací zřízených a založených městem a spolupráce s těmito organizacemi v oblasti hospodaření s energiemi, certifikace systému hospodaření s energiemi ČSN  EN ISO 50001:2019.

13.30 hod. Společný oběd, závěr konference
Partneři konference
 • Tesco SW, a.s.
 • SOFTLINK s.r.o.
 • PORSENNA, o.p.s.
 • Enviros
 • PXE
 • Mikrostep Invest, s.r.o.,
 • EnergoStation, s.r.o.
 • TECO, a.s.
 • Solární Asociace
 • APES
 • Aliaxis Česká republika, s.r.o.
 • Euractive
 • Energyhub
 • Energie 21
 • Enviweb
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email