Základy energetického managementu pro praxi měst a obcí

Nabízíme kompletní videozáznam semináře, který se konal 11.10. včetně prezetnací všech přednášejících. Objednávejte vyplněním registračního formuláře. Po provedené registraci obdržíte potvrzení a fakturu k uhrazneí poplatku. Přístupové údaje k videozáznamu a prezetnacím odesíláme po uhrazení faktury.  

Videozáznam akce + prezentace ke stažení 1500Kč

Středa
11.10.2023
Praha, hotel Olympik
 

Seminář pro začínající energetiky, pro města a obce, která zvažují zavedení energetického managementu. Obsah semináře je zaměřen na praxi měst a obcí, případně dalších organizací veřejné správy.  

Co se na semináři dozvíte a proč byste měli přijít? 

Proč a kdy se vyplatí zavést energetický management? 
Co všechno se pod EM skrývá: klíčové aktivity energetického managementu
Implementace energetického managementu a zkušenosti měst, která jej zavedla
Jaké problémy se mohou praxi vyskytnout a jak je řešit? 
Na co se zaměřit, jak začít?
Kdy využít služeb konzultantů, s čím mohou efektivně pomoci?
Klíčová legislativa – jaké povinnosti máte a jak je zahrnout do implementace EM?
Jak pracovat s daty? Jsou výhodnější dálkové nebo ruční odečty?
Vyplatí se pořízení software pro EM
Jaké jsou výhody certifikace ISO 50001
Kdy je výhodnější rozhodnout se pro certifikaci ISO nebo pro audity? LINK PRO ON-LINE SLEDOVÁNÍ BYL PRÁVĚ ROZESLÁN.
Pokud jste nedostali, prosím zkontrolujte nejdříve složku SPAM, vzpomeňte si kterou emailovou adresu jste zadávali do registraci ( nemohl email s linkem přijít jinam? ). Pokud ani  tak email s linkem nenajdete, ozvěte se prosím.

Program
9.00 hod. Zahájení semináře

Moderuje:

Alice vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes pět let, atuálně zastává pozici obchodního ředitele. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

Co je energetický management?

 Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Zuzana Lhotáková
ENVIROS, s.r.o.
senior konzultantka

Proč a kdy se vyplatí zavést energetický management?

 • Podle jakých kritérii se rozhodovat – velikost obce, majetek obce, počet vlastněných budov, dle počtu odběrných míst a jejich typu (elektro, plyn, CZT…) a další …
 • Co zavedení energetického managementu v praxi přinese?
 • Pozice energetického manažera – zaměstnanec vs. externí firma
 • Co se vyplatí malé obci a co většímu městu?
 • Kdy se rozhodnout pro ISO 50001?

Co všechno se skrývá pod pojmem energetický management? Klíčové aktivity energetického managementu

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
 • Stanovení zásad úsporného využívání energií uvnitř organizace a práce se zaměstnanci
 • Sledování spotřeby energie a vyhodnocování získaných dat
 • Nastavení procesů, kompetencí a zodpovědností
 • Komunikace s rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

Základní legislativa – povinnosti subjektů veřejné správy v oblasti hospodárného nakládání s energií

Jiří Cihlář je autorizovaným energetickým auditorem a zakladatelem poradenské společnosti CEVRE Consultants. Vede projekty v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů a komplexního hodnocení environmentální stopy projektů systémy BREEAM a LEED. Dlouhodobě se věnuje také propagaci oboru formou přednášek a publikační činnosti. Je stálým expertem při Ministerstvu průmyslu a obchodu a spoluautorem předpisů v oblasti hospodaření energií – vyhlášek o energetické náročnosti budov, energetickém auditu a posudku.

 • Zákon o hospodaření s energií 406/2000 Sb. (energetický audit, energetický management, energ. posudek, průkazy energ. náročnosti budov, kontroly otopné a klimatizační soustavy a další)
 • Energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie
Přestávka na kávu

Jak nakupovat energie?

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
Aktuální možnosti pro nákup energie – různé způsoby nákupu

Certifikace ISO 50001

 Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Základní principy a výhody certifikace dle ISO 50001 Implementace v praxi, zkušenosti s jeho zaváděním

Jak funguje ISO 50001 ve městě, proč používat SW. jak probíhá certifikační proces

 

Energetický manažer města Žďár nad Sázavou od roku 2017, abolvent ČVUT. Má zkušenosti s energetickým managementem podle ISO 50 001, nákupem energie na komoditní burze a s realizací energeticky úsporných opaření. Kritický fanoušek elektromobility. O obnovitelných zdrojích si myslí,  že jsou příliš výkonné, než abychom je ignorovali, ale příliš slabé, než abychom mohli spoléhat jenom na ně.

13.00 hod. Společný oběd

Rozhodli jste se implementovat energetický management ve vašem městě? Jak začít? Postup krok za krokem

Je absolventkou ZČU Plzeň, obor elektroenergetika. Od roku 2003 působila ve společnosti ČEZ, a.s., kde začínala jako technik jakosti paliv a dále působila v oddělení nákupu fosilních paliv. Ve své kompetenci měla centrální nákup biomasy pro elektrárny společnosti ČEZ. Od října 2018 působí v Mělníku jako energetický manažer. Ráda sportuje, cestuje a věnuje se mimoškolním aktivitám dětí v místě bydliště.

 

• Vstupní analýza objektů • Vymezení energetického hospodářství • Sběr dat pro energetický management – technologie pro získávání dat o spotřebě • Vyhodnocování dat – analytická část, vstupní zpráva o energetické bilanci • Nastavení procesů a zodpovědností uvnitř organizace, zahrnutí rozpočtových a příspěvkových organizací do systému – interní směrnice organizace/společnosti • Lidské zdroje a udržitelnost – tým energetického managementu, služba externího managera • Kdy se vyplatí pořídit si software pro EnMS? Jak jej vybírat? • Zpráva o přezkoumání EnMS vedením • Nastavení akčních plánů, energetické politiky

Diskuze všech přednášejících, prostor pro dotazy
Závěr semináře - cca 15 hod.
Partneři konference
 • SOFTLINK s.r.o.
 • Enviros
 • Tesco SW, a.s.
 • Energyhub
 • Energie 21
 • Enviweb
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email