PPA smlouvy
Videozáznam semináře a soubor prezentací, dle programu 1900Kč

Pátek
24.05.2024
Praha, hotel Olympik
 

PPA smlouvy, z anglického power purchase agreements jsou zjednodušeně řečeno dlouhodobé kontrakty o přímém prodeji elektřiny spotřebiteli za předem sjednanou cenu. V zahraniční jsou hojně využívané jako nástroj k naplňování cílů klimatické politiky. U nás je tento model přímé spolupráce mezi výrobcem elektřiny z OZE a zákazníkem zatím v začátcích, jeho potenciál je však značný. 

Nabízíme Vám seminář, který shrne nejdůležitější informace o možnostech využívání PPA smluv. Od právního základu tohoto instrumentu, typů smluv a jejich výhod a nevýhod, nastavení a využívání v praxi po možnosti financování. Dozvíte se také, jak využít potenciál PPA smluv pro naplňování cílů ESG.  

 • Co jsou to PPA smlouvy, jak je lze využít a kdy se vyplatí
 • Právní aspekty PPA smluv – druhy smluv, nastavení, výhody a nevýhody jednotlivých typů smluv, možná rizika a jak jim předcházet
 • PPA smlouvy z pohledu banky, financování
 • Role PPA při plnění energetických cílů ESG 

Seminář bude probíhat v čase 9 - 13 hodin, končíme obědem. 


Přednášejí: 

Pavel Doucha, advokát, Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
Matej Krušpán, Chief Commercial Officer, Rezolv Energy, a.s.
Ondřej Žídek, Solární asociace
Pavel Beran, Energy Finance Director, Komerční banka, a.s.

Moderuje:
Libor Prouza, jednatel, Loyd group, s.r.o.

22.5. 10.15 hod : LINK PRO ON-LINE PŘISTUP K ZÍTŘEJŠÍMU SEMINÁŘI  jsme právě rozeslali. Pokud jste nedostali, prosím zkontrolujte složku Nevyžádaná pošta. Dalším důvodem může být neuhrazená faktura za registrační poplatek. 

Program
9.00 hod. Zahájení semináře

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

Role PPA při plnění energetických cílů ESG, zkušenosti s realizací projektů PPA v regionu střední a východní Evropy

 

Milan Kamaryt je specialista odpovědný za smlouvy PPA ve společnosti Rezolv Energy.  Má téměř 20 let zkušeností s rozvojem obchodu a řízením zdrojů, nákupem a prodejem elektřiny a plynu, vody, nákupem investičních celků, a nepřímým nákupem v různých společnostech, včetně Clarios, OMV, CEZ-Mol JV a Holcim. V současné době se zaměřuje na propojování subjektů v energetickém sektoru, poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů, PPA, a obchodování s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

Společnost Rezolv Energy je podporovaná společností Actis, předním globálním investorem do udržitelné infrastruktury, a je výrobcem čisté energie, který buduje multigigawattové portfolio vnitrozemních větrných a solárních parků ve střední a jihovýchodní Evropě. Vyrobená energie bude prodávána společnostem prostřednictvím dlouhodobých smluv o nákupu energie (PPA).

 

Právní aspekty PPA smluv

Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky. 
Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra životního prostředí. Je autorem řady odborných článků. Pavel má magisterský titul v oboru Právo a právní věda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
10.30 - 11. hod. Přestávka na kávu

Pohled banky na PPA, aktuální situace, možnosti rozvoje PPA projektů

V roce 1992 absolvoval fakultu Mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V Komerční bance působí od roku 1993 v různých útvarech,nejdříve na pozici sektorového analytika, poté na pozici risk specialisty

pro korporátní klienty a později jako analytik tržních rizik. Od roku 2014 pracuje na pozici relationship manager financování energetiky, kde zajišťuje financování projektů zaměřených na energetiku. Kromě těchto transakcí se rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

PPA z pohledu realizace OZE projektů - příklady z praxe, připojitelnost projektů, využitelnost v praxi, bariéry rozvoje

Ondřej Žídek se v energetice pohybuje 20 let. Vystudoval FEL ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení energetiky. Pracoval jako senior konzultant pro oblast energetiky v poradenské společnosti Deloitte, ve středních manažerských pozicích ve Skupině ČEZ, byl členem představenstva a manažer distribuce ČEZ Bulharsko. Působil také jako fund manager investičního fondu NOVA Green Energy (obnovitelné zdroje, 100 mil. €). Od roku 2021 se věnuje vlastní podnikatelské činnosti – je spolumajitel a CEO společnosti SUNNYWATT.

12.30 hod. Závěr semináře, společný oběd
Partneři konference
 • REZOLV ENERGY
 • Komerční banka, a.s.
 • ASPM ČR
 • AMSP ČR - Rok nové energie
 • Solární Asociace
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • Enviweb
 • Průmyslová ekologie
 • PRO energy
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email