Podniková ekologie a udržitelnost

První ročník konference se uskutečnil v brněnském hotelu Cosmopolitan 7.6.2023. Konference se zúčastnila necelá stovka účastníků a to jak prezenčně tak vzdáleně on-line. 

Více o konferenci se můžete dočíst například v článek na www.enviweb.cz: Článek na ENVIWEB

Plný videozáznam konference a prezentace ke stažení 1500 Kč

Středa
07.06.2023
Hotel Cosmopolitan, BRNO a online
 

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj. 

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená. 

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé?  Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie? 

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti  - vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu. 

Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenské firmy v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, managementu podniku, které podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.


Zaměříme se na tato témata: 

 • ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další ) 
 • Jak ovlivní ESG české firmy – ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? Na co se připravit a jak?  
 • Uhlíková stopa v praxi – jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování. 
 • ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem  
 • Podniková ekologie a udržitelnost – jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?
 • Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa 
 • Odpadové hospodářství ve firmách  
 • Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit
 • Financování projektů, dotační příležitosti 
 • Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH 
 • ADR – povinnosti odesílatelů, příjemců nebezpečných látek  


8.6.2023 pořádáme na stejném místě také konferenci Obchodování s emisními povolenkami ČR a SR 2023 - registrujte se na obě akce za zvýhodněnou cenu. 

AKTUÁLNĚ:

5/9/2023: Organizační informace všem účastníkům, kteří se konference zúčastní osobně v Brně byl rozeslán.

6/9/2023: Link pro přístup k on-line přenosu zítřejší konference byl rozeslán všem, kteří zvolili on-line přístup

Pokud jste email s organizačními informacemi a linkem pro sledování on-line nedostali, čekáme na platbu účastnického poplatku.

V případě, že jste platbu již odeslali a dostali od nás také potvrzení platby, zkontrolujte prosím složku SPAM. Pokud ani tam email od nás nenajdete, kontaktujte nás prosím: Kontakty


Program
9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con
Miroslav Kubásek
Ukliďme Česko

Moderuje:

ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další)

Richard Juřík se dlouhodobě věnuje rozvoji evidence based policy a propojování environmentálních a hospodářských politik v rámci české státní správy. Podílel se na přípravě Adaptační strategie ČR, vedl hodnocení dopadů klimaticko-energetických politik EU na ČR a zpracování metodických vodítek pro implementaci zásady nepoškozovat životní prostředí a klimatické prověřování infrastruktury v implementaci EU fondů v ČR. Patřil mezi vyjednavače vlády nařízení o taxonomii pro udržitelné investice v Radě EU a tématu udržitelných financí i taxonomii se nadále věnuje.

Jakub Vít
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Manager | FAAS | Climate Change and Sustainability Services

ESG/udržitelnost a nefinanční reporting - praktický průvodce pro podnikového ekologa

Jiří Jeřábek
ENVIROS, s.r.o.
Senior Consultant

Podniková ekologie a uhlíková stopa – sběr dat pro počítání uhlíkové stopy, co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat?

Proces měření a certifikace uhlíkové stopy z pohledu výrobní firmy

Michal Karlík pracuje v chemickém průmyslu a Spolaně více jak 30 let. Prošel různými pozicemi výzkumně technického charakteru, posledních 10 let se věnuje implementaci některé chemické legislativy do podnikové praxe.

  

 Společnost SPOLANA s.r.o. se rozhodla k posouzení některých svých výrobků metodou LCA a k vytvoření odpovídajících dokumentů „environmental product declaration". Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je definováno Mezinárodní organizací pro normalizaci jako ISO 14025 prohlášení typu III, které "kvantifikuje environmentální informace o životním cyklu produktu, aby bylo možné porovnávat produkty plnící stejnou funkci. EPD jsou primárně určeny k usnadnění transakcí mezi podniky, ačkoli mohou být přínosem i pro spotřebitele, kteří se při výběru zboží nebo služeb zaměřují na životní prostředí. Prezentace se zaměří na proces průběhu sběru dat a jejich předávání externímu odbornému konsultantovi, komunikaci uvnitř firmy, úkoly kladné na jednotlivá oddělení firmy a využití poznatků do budoucna.

Příprava na nefinanční reporty, vykazování CO2 - pohled podnikového ekologa

Šárka Maťátko pracuje od roku 2014 v Toray Textiles Central Europe s.r.o., která je součástí skupiny Toray Industries, Inc., jako podnikový ekolog. V její pracovní náplni je dohlížení na plnění všech povinností v oblasti životního prostředí,  vyplývajících z právních a interních předpisů firmy, spolupráce s kontrolními orgány pro životní prostředí v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, řešení problematiky odpadních vod. Má na starosti  řízení a spravování Systému nakládání s chemickými látkami. Dále spolupracuje s kolegy při přípravě zákaznických auditů Inditex, HIGG a Marks and Spencer a při přípravě na certifikace ISO 14001, Step by OEKO TEX, GRS. Jejím úkolem je také reportovat výsledky z oblasti životního prostředí do systému ISPOP a do mateřské firmy v Japonsku. V blízké budoucnosti ji také čeká příprava nefinančních reportů.

 

ESG, měření uhlíkové stopy - příklad realizace v oblasti automotive. Jak sbírat data a dále je vyhodocovat?

 Michal Repka pracuje ve společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. již více než 15 let. V roce 2010 jsem převzal odpovědnost za oblast BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci), PO (požární ochranu) a ŽP (životní prostředí), včetně odpadového hospodářství. Jeho  pracovní náplň zahrnuje nejenom řízení systému managementu podle norem ISO 14001 a ISO 45001, ale také spolupráci s ostatními pobočkami Nitto v EMEA regionu. Zaměřuje se hlavně na environmentální výkonnost a předvídání jejího budoucího vývoje.

Lukáš Žaludek
Ekotema Group s.r.o.
jednatel

Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa

Tomáš Proksa
ORKLA Foods Central Europe
Project Manager

Záchrana vody v Hamé Babice - úspory nejen v oblasti nakládání s vodami

 Tomáš Proksa představí na konferenci projekt na rekuperaci a recyklaci vody v závodu Hamé v Babicích, který ročně uspoří společnosti přes 300 milionů litrů vody. Projekt získal jako jeden z nejlepších udržitelných projektu ocenění Sustainability Star 2023. Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko ve svém závodě v Babicích recykluje a rekuperuje horkou vodu používanou při sterilování potravin. Tím, že se voda i část tepelné energie používá opakovaně, uspoří firma 45 % vody, při plném náběhu technologie se očekává  úspora až 75 %. 

 

13.20 hod. Společný oběd
Martina Dobšáková
CHEMELEONI s.r.o.
poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi

Aktuality v nařízení (ES) 1272/2008 a povinný formát bezpečnostního listu k 1.1.2023

Petr Musil
OI ČIŽP Brno
vedoucí oddělení odpadového hospodářství, zástupce ředitele

Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství

David Jaroš
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
DGSA poradce, lektor ADR

ADR - povinnosti odesílatelů a příjemců nebezpečných věcí/látek/směsí

Ondřej Machek
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
zástupce ředitele

Dotační výzvy r. 2023 se zaměřením na ekologii a udržitelnost v podnikání

16.00 hod. Závěr konference, závěrečná sklenka vína
Partneři konference
 • Ekotema
 • Enviros
 • RPA
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Enviweb
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email