Obchodování s emisními povolenkami
Videozáznam konference a prezentace ke stažení 1500Kč

Úterý
19.03.2024
Praha, hotel Olympik a online
 
Nový návrh klimatického cíle, který navrhla Komise EU letos v únoru je velmi ambiciózní  -  90 % snížení množství vypouštěných emisí jako cíl stanovený do roku 2040. Jak toho dosáhnout a co to bude znamenat pro sektor EU ETS firem?
To je jedno z témat, kterým se bude zabývat letošní program konference...
O politice ochrany klimatu a Národním klimatizačním plánu, stejně tak jako o novinkách v systému EU ETS, včetně těch, které pravděpodobně přijdou s nově stanoveným cílem pro rok 2040, budou mluvit zástupci MŽP. Zaměříme se i na jeden z hlavních nástrojů snížení klimatických dopadů, který byl představen ve spojení s nově stanovenými cíly, a tím je ukládání CO2. Nebude chybět ani témata dekarbonizace a pohled průmyslu na výše zmíněné oblasti včetně nedávno zavedené uhlíkové daně tzv.CBAM do praxe. 
Novinky na trhu s povolenkami CO2 představí tradiční partneři konference.


Hlavní témata konference: 
 • Současná situace a výhled do budoucna v evropské a světové energetice a dopady na systém EU ETS
 • Klimatický cíl 2040 - dopady do systému EU ETS 
 • Pravidla pro obchodování s emisními povolenkami, revize EU ETS
 • Dekarbonizace - výzvy a nástroje snižování uhlíkové intenzity
 • Obchodování s emisními povolenkami na současném trhu
 • Redukce množství vypouštěných emisí: energeticky úsporná opatření, využití vodíku a další

Program
Zahájení konference 9:00 hod.

Moderuje dopolední program:

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. 

Aktualizace strategií - Politika ochrany klimatu, Národní energeticko-klimatický plán ČR a další novinky v klimaticko – energetické politice

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.
Jan Tůma
Ministerstvo životního prostředí ČR
vedoucí oddělení obchodování s emisemi

Novinky v systému EU ETS

Pavel Řežábek
ČEZ, a.s.
hlavní ekonom

Aktuální situace na energetickém trhu a výhled do budoucna

Patrik Petrášek
Vertis Environmental Finance
Senior Corporate Trader

Obchodování s emisními povolenkami a vývoj cen emisních povolenek

Zuzana Stašková
OTE, a.s.
vedoucí odboru Smluvní vztahy a emisní povolenky

Novinky v rejstříku povolenek

Jan Sochor
Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)
specialista rozvoje vodíkového hospodářství

Využití vodíkových technologií v průmyslu

Zahájení odpolední sekce 13:30 hod.
Filip Hájek
Ocelářská unie a.s.
manažer pro ekologii a energetiku

Moderuje odpolední sekci

Martin Hájek
Teplárenské sdružení ČR
výkonný ředitel

Klimatický cíl 2040 z pohledu teplárenského sektoru

Andrej Kučma
Spolana, s.r.o.
podnikový energetik

Výměna zdroje tepla jako příklad dekarbonizačího projektu

Podstatná změna produktové základy podniku SPOLANA si vyžádala optimalizaci zdroje tepla spojenou s významným dekarbonizačním efektem. V rámci projektu byla provedena změna palivové základy z hnědého uhlí na zemní plyn a podstatná redukce parovodů s optimalizací tlakových úrovní.
Dan Štěpánský
Česká geologická služba
vedoucí oddělení geoenergií

Jak plnit klimatické a dekarbonizační cíle? Možnosti geologického ukládání uhlíku v ČR

Závěr konference 15:30 hod.
Partneři konference
 • Vertis Environmental Finance
 • Asociace pro akumulaci energie
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Enviweb
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email