Hospodaření s energiemi ve firmách

Nabízíme videozáznam konference rozdělený do 3 bloků a prezentace jednotlivých přednášejících ke stažení.  Soubor neobsahuje záznam vystoupení Tomáše Seidla, Datex Control Systems ( prezentace je na vyžádání přímo u přednášejícího)  a Jakuba Blechy, Pivovary Staropramen (pouze prezentace, na konferenci nevystoupil)

Videozáznam konference, včetně prezentací ke stažení 990Kč

Úterý
11.10.2022
Praha, hotel Olympik a on-line
 
Zavádění energeticky úsporných opatření je v dnešní době více než aktuální. Současné ceny energií nutí firmy přehodnocovat své energetické strategie a zamýšlet se mnohem intenzivněji než dříve nad možnostmi úsporných opatření, využíváním vlastních energetických zdrojů či dalšími inovacemi vedoucími k nižší spotřebě energií či snížení závislosti na dodávkách energie. 
Nabízíme Vám inspiraci jak na to - od možností financování vašich projektů, informací a tipů od odborníků po praktické zkušenosti firem, které již realizaovaly zajímavé projekty.  
 


V programu konference se zaměříme na tato témata: 
 • Úspory energie v době energetické krize,aktuální stiuce na trhu 
 • Aktuální možnosti dotační podpory pro energeticky úsporná opatření a využívání OZE 
 • Nástroje na dosahování energetické efektivnosti 
 • Zavádění energetického managementu a systému monitoringu spotřeby energií 
 • Úspory energií v budovách, využití metody EPC jako efektivního nástroje pro úspory energií firem
 • Monitorování spotřeby energie pomocí dálkových odečtů. 
 • Fotovoltaika – jak ji využít naplno?  
 • Představení energeticky úsporných řešení v praxi firem  


Nabízíme osobní účast na konferenci nebo on-line sledování přímého přenosuOchutnávka pivních speciálů rodinného pivovaru VIK na závěr konference - bonus pro ty, kteří přijdou osobně! Získejte nyní výhodně 2 akce: Hospodaření s energií ve firmách + videozáznam konference Fotovoltaika v praxi Více info viz registrační poplatky
SOUTĚŽ O VOLNÉ VSTUPENKY


Chcete získat volnou vstupenku na konferenci? Zapojte se do naší soutěže. Odpovíte pouze na tři jednoduché otázky. Vyhrává každý desátý soutěžící.
ODKAZ NA SOUTĚŽ 


Výherci soutěže:
  

desátý účastník: Vít Horáček, HORZ, s.r.o.
dvacátý účastník:
 David Louma, VZP ČR
třicátý účastník: Petr Čuřík, ZAPA Beton, a.s.
čtyřicátý účastník: Simon Zapletal, DEZA, a.s.

padesátý účastník: Jan Gardavský, Kofola, a.s.
šedesátý účastník : Robin Macek, ZETOR TRACTORS, a.s. 
 
ON-LINE sledování konference: 

10.10. 10.00 hod: Právě byl odeslán link pro sledování konference. Pokud Vám link nedošel, důvodem může být neuhrazená faktura nebo mohl email spadnout do složky SPAM.  Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
Od 8,30 hod.: Registrace účastníků
9.00 hod. Začátek konference

Moderuje:

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Ing. Jan Zaplatílek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv

Realizovaná a připravovaná opatření MPO na řešení energetické krize a dopadů situace na firmy. Schválené a připravované novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích

Blahoslav Němeček
Ernst & Young, s.r.o.
Partner pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě

Evropská energetická politika v době energetické krize. Potenciál dostupných energetických zdrojů v krátkodobém a dlouhodobém horizontu – čím nahradit ruský plyn?

Ing. Luděk Horn
ČEZ, a.s.
Trading Department, Head Front Office

Aktuální situace trhu s energií

Cesty ke snižování konečné spotřeby se zohledněním procesu adaptace a snižování uhlíkové stopy

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v oboru energetika se zaměřením na energetické stroje a zařízení, tepelné oběhy a tepelné turbíny. Od roku 2015 pracuje ve společnosti ENVIROS, s.r.o. kde se podílí na řešení úsporných projektů a studií proveditelnosti v průmyslových odvětvích a teplárenství s odborností energetického bilancování a termodynamiky, návrhu řešení a provedení. Další oblastí zájmu a řešení projektů představují energetické audity, energetické posudky, nízkouhlíkové strategie, projekty EPC a další projekty zaměřené na zvýšení energetické efektivnosti a ochrany životního prostředí.

11:00: Přestávka na kávu

Realizace energetických úspor pomocí řídícího, informačního a bilančního systému v Plzeňském Prazdroji

 

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu, Západočeské university v Plzni, obor technická kybernetika a elektronické počítače,

Je zakladatelem, jednatelem a obchodním ředitelem společnosti Datex Control Systems sro., která působí na českém trhu od roku 1994.  30 let se specializuje výhradně na informační a řídící systémy pro  provoz a optimalizaci průmyslové energetiky.

  

Jak v praxi pomáhají dálkové odečty energie?

Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay, ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody.

Daniel Leško
Solarinvest - Green Energy, s.r.o.
CEO

Jak využít fotovoltaiku naplno?

Ing. Michal Macenauer
EGÚ Brno, a.s.
ředitel pro strategii

Do čeho investovat v podnikové energetice?

13:00-14:00 hod. Oběd
Ing. Aneta Křivková
enovation, s.r.o.
Consultant

Financování energeticky úsporných projektů v praxi

Ing. Ondřej Tomšej
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vedoucí oddělení implementace PO 3

Příležitost pro financování projektů energetických úspor a využívání OZE z programu OP TAK a Národního plánu obnovy

Čestmír Hrdinka
Národní rozvojová banka, a.s.
koordinátor projektu ELENA

Financování energeticky úsporných projektů - nabídka finanční ch nástrojů

15,00 hod. Přestávka na kávu

Komplexní projekt energetických úspor financovaný metodou EPC společnosti GUMOTEX, a.s.

Martin začal spolupráci se Skupinou GUMOTEX v roce 2018 – analyzoval investiční projekty Skupiny. V letech 2019–2020 působil jako interim manažer dceřiné firmy ZPV Rožnov a od roku 2021 byl jmenován investičním ředitelem Skupiny GUMOTEX. Profesní kariéru začal ve Škodě a.s., v letech 1995–2008 pracoval pro německý koncern Rodenstock, výrobce brýlových čoček. Vybudoval výrobní závod v České republice s více než 500 pracovníky, který vedl stejně jako obchodní zastoupení v ČR, na Slovensku a v Polsku. Od roku 2009 Martin spojil svoji další profesní dráhu s českou investiční skupinou Expandia a.s., kde vedl a restrukturalizoval firmu Jitona a.s. a zodpovídá za nemovitostní projekty.

Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě Kovohutě Příbram

Jeho profesní dráha ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. začala v roce 2010 a firemní energetikou se zabývá na pozici facility manažera od roku 2016.  Má mimo jiné odpovědnost za rozvíjení energetické strategie podniku a související investice do energetiky. 

Kovohutě Příbram jsou hutnický závod s tradicí od roku 1786, aktuálně se společnost zabývá recyklací odpadů s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu. Dále zpracovává odpady s obsahem drahých kovů  a odpady elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu (OEEZ), včetně svítidel a světelných zdrojů. Jelikož se společnost nachází v energetický náročném odvětví, energetika zde byla vždy velmi důležitá.
Jakub Blecha
Pivovary Staropramen
energetický manažer

Zavedení energetického managementu ve firmě Pivovary Staropramen

16.30 hod. Závěr konference, degustace pivních speciálů rodinného pivovaru VIK
Partneři konference
 • Enviros
 • SOFTLINK s.r.o.
 • Datex Control Systems
 • enovation
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Národní energetický klastr
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email