Fotovoltaika v praxi

 

Konference se zúčastnilo celkově více jak 160 účastníků, z nichž 120 osobně a další zvoili vzdálené sledování formou on-line přenosu. 

Videozáznam konference, včetně prezentací všech přednášejících je dostupný, dle programu. Objednávejte níže. 

Kompletní videozáznam celé konference, včetně prezentací v elektronické podobě ke stažení 1900 Kč

Středa
14.09.2022
Praha, hotel Olympik - a online
 

Fotovoltaika je trendem dnešní doby. Odvětví zažilo svůj první boom v letech 2008-2012, kdy se těšilo významné podpoře státu ve formě garantovaných výkupních cen. Rychlý vývoj technologií však postupně umožnil, aby fotovoltaika začala fungovat i bez podpory státu a nyní zažívá svůj další boom v souvislosti s energetickou krizi a potřebou alespoň částečné energetické soběstačnosti. A nabízí se také několik dotačních titulů, které mohou  významně pomoci s financováním fotovoltaických projektů. 

Nabízíme Vám konferenci, určenou pro potenciální investory fotovoltaických elektráren i majitele již fungujících projektů. Nabídneme Vám praktické informace o legislativě, povolovacích procesech, možnostech financování FVE i inspiraci v podobě realizovaných projektů a zkušeností z praxe.  


Konference se zaměří na tato témata: 

 • Legislativa provozování fotovoltaických elektráren – zákon o POZE, energetický zákon - pravidla komunitní energetiky, fotovoltaika pro bytové domy, akumulace, agrivoltaika
 • Povolovací procesy a projektová příprava - připravované změny ve stavebním zákoně (zjednodušení povolovacího procesu, atd.)
 • Financování FVE – aktuální dotační příležitosti 
 • Povolovací procesy a projektová příprava pro nové FVE v praxi
 • Optimalizace provozu stávajících FVE – možnosti modernizace a repoweringu FVE
 • Fotovoltaika a komunitní energetika, FVE ve veřejné správě
 • Potenciál FVE – brownfieldy a skládky, agrivoltaika
 • PPA smlouvy, možnosti financování FVE na bázi PPA smluv a aukcí v ČR - zkušenosti s prvními PPA kontraktyPřijďte se inspirovat a vyslechnout si praktické informace o možnostech a podmínkách využití fotovoltaiky soukromými investory i veřejnou správou na konferenci Fotovoltaika v praxi, která se bude konat dne 14. září 2022 v hotelu Olympik v Praze. 


Těšíme se na vás,

Marcela Musílková a Hana Němejcová
VIDA conference


PS: A jak už je naším dobrým zvykem, na konferenci bude zajištěn živý on-line přenos do Vašeho PC, pokud se nebudete moci zúčastnit osobně!
11.10.2022
 organizujeme také konferenci
Hospodaření s energií ve firmách 

.

Registrujte se nyní výhodně na obě akce: Hospodaření s energií ve firmách + Fotovoltaika v praxi + jako bonus záznam konference Energetický trh v krizi  ze dne 9.6.2022 za zvýhodněnou cenu. Více info viz registrační poplatky


AKTUÁLNĚ

12.9.: Organizační pokyny účastníkům, kteří přijdou na konferenci osobně, byly právě rozeslány. Pokud k Vám nedorazily, může to být pro to, že nebyla zatím uhrazena faktura. 

Link pro sledování  konference on-line budeme rozsílat zítra, tj. v úterý 13.9.  dopoledne - informace o tom, že bylo rozesláno, zveřejníme na tomto místě. Pokud email nedostanete, zkotrolujte prosím složku SPAM a pokud ani tam nebude, ozvěte se nám.  

13.9. Organizační informace i přístupy pro sledování on-line byly právě rozeslány. Pokud jste nedostali, důvodem může být neuhrazená faktura. Ozvěte se nám pro domluvení dalšího postupu. Pokud jste registrační poplatek uhradili a přesto Vám organizační informace neodrazily, prosím zkontrolujte nejdříve složku SPAM. Pokud ani tam nejsou, ozvěte se nám, prosím. 

Program
9.00 hod. Začátek konference
Ing. Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
výkonný ředitel

Moderuje:

Právní úprava povolování a provozování FVE, PPA smlouvy

Mgr. Luděk Šikola (* 1974) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1997) a po studiu nastoupil do advokacie. Je partnerem v advokátní kanceláři Doucha Šikola advokáti. Za více než patnáct let právních aktivit v energetice získal rozsáhlé praktické zkušenosti ze sektoru biomasy, fotovoltaiky, větrné energie a malých vodních elektráren. Od roku 2017 je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu pro oblast podporovaných zdrojů energie.

Alexandr Černý
Energetický regulační úřad
ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Efektivní provozování a sdílení společné FVE na střeše bytového domu - nová pravidla

Martin Ander
Svaz moderní energetiky

Fotovoltaika a další šance pro moderní energetiku

10:45 - 11:15 hod. Přestávka na kávu
Ing. Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
výkonný ředitel

Technologický vývoj a repowering FVE

Jan Černý
Photon Energy
výkonný ředitel Monitoring and Control

Provoz a monitoring FVE

FVE ve veřejné správě

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
Ondřej Pašek
Unie komunitní energetiky
vedoucí dotační pracovní skupiny

Podmínky pro komunitní energetiku v ČR, připravované projekty v ČR a zkušenosti ze zahraničí

13:00-14:00 hod. Oběd

Zkušenosti s přípravou a podáním žádosti FVE (NPO, ModFond)

 

Mgr. Veronika Hajná, MBA - V oblasti dotací mám více jak 15 letou praxi, a to jak z pohledu poskytování poradenství žadatelům a příjemcům, tak i z pohledu poskytovatelů dotace. V rámci své praxe jsem se věnovala jak neinvestičním, tak investičním projektům. Ve firmě ENVIROS pro žadatele poskytujeme komplexní dotační poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí, které je postaveno na spolupráci odborníků z různých oborů a pro žadatele jsme tak schopni zajistit dotační servis na "klíč".

Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Aktuální dotační možnosti pro fotovoltaiku ze SFŽP ČR

Martin Melichárek
Jarošovský pivovar a.s.
ředitel

Fotovoltaická elektrárna v Jarošovském pivovaru financovaná na principu PPA

Miroslav Calda
Atlantis Management
jednatel

Projekt Jarošovského pivovaru a principy PPA

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací - zkušenosti z praxe

Michal Seltenreich pracuje jako technický ředitel společnosti MALFINI, která je předním producentem reklamního textilu ve střední Evropě. Do firmy nastoupil v roce 2018 na pozici Change Management Director s kompetencemi řízení inovací a strategických projektů. Funkci technického ředitele zastává od roku 2021. Ve své gesci má především vedení skladového a logistického centra v Ostravě, které distribuuje textilní produkty firmy do víc jak 35 zemí Evropy. 

Michal Seltenreich vystudoval strojní fakultu VUT Brno, kde absolvoval i doktorandské studium. Bohatou praxi v řídících funkcích získal především ve společnostech BORCAD a CIE Metal, v jeho portfoliu nechybí autorství či spoluautorství patentů a průmyslových vzorů ani lektorská činnost. Aktuálně například přednáší na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Petr Lux
ČEPRO, a.s.
Vedoucí oddělení Alternativní energie

Fotovoltaická elektrárna v ČEPRO, a.s. - zkušenosti z praxe

16.30 hod. Předpokládaný závěr konference, diskuze u sklenky vína
Partneři konference
 • Photon Energy
 • Enviros
 • ENACO, s.r.o.
 • MEMODO
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email