Fotovoltaika v praxi

 

Konference se zúčastnilo celkově více jak 160 účastníků, z nichž 120 osobně a další zvoili vzdálené sledování formou on-line přenosu. 

Videozáznam konference, včetně prezentací všech přednášejících je dostupný, dle programu. Objednávejte níže. 

Kompletní videozáznam celé konference, včetně prezentací v elektronické podobě ke stažení 1900 Kč

Středa
14.09.2022
Praha, hotel Olympik - a online
 

Fotovoltaika je trendem dnešní doby. Odvětví zažilo svůj první boom v letech 2008-2012, kdy se těšilo významné podpoře státu ve formě garantovaných výkupních cen. Rychlý vývoj technologií však postupně umožnil, aby fotovoltaika začala fungovat i bez podpory státu a nyní zažívá svůj další boom v souvislosti s energetickou krizi a potřebou alespoň částečné energetické soběstačnosti. A nabízí se také několik dotačních titulů, které mohou  významně pomoci s financováním fotovoltaických projektů. 

Nabízíme Vám konferenci, určenou pro potenciální investory fotovoltaických elektráren i majitele již fungujících projektů. Nabídneme Vám praktické informace o legislativě, povolovacích procesech, možnostech financování FVE i inspiraci v podobě realizovaných projektů a zkušeností z praxe.  


Konference se zaměří na tato témata: 

 • Legislativa provozování fotovoltaických elektráren – zákon o POZE, energetický zákon - pravidla komunitní energetiky, fotovoltaika pro bytové domy, akumulace, agrivoltaika
 • Povolovací procesy a projektová příprava - připravované změny ve stavebním zákoně (zjednodušení povolovacího procesu, atd.)
 • Financování FVE – aktuální dotační příležitosti 
 • Povolovací procesy a projektová příprava pro nové FVE v praxi
 • Optimalizace provozu stávajících FVE – možnosti modernizace a repoweringu FVE
 • Fotovoltaika a komunitní energetika, FVE ve veřejné správě
 • Potenciál FVE – brownfieldy a skládky, agrivoltaika
 • PPA smlouvy, možnosti financování FVE na bázi PPA smluv a aukcí v ČR - zkušenosti s prvními PPA kontraktyPřijďte se inspirovat a vyslechnout si praktické informace o možnostech a podmínkách využití fotovoltaiky soukromými investory i veřejnou správou na konferenci Fotovoltaika v praxi, která se bude konat dne 14. září 2022 v hotelu Olympik v Praze. 


Těšíme se na vás,

Marcela Musílková a Hana Němejcová
VIDA conference


PS: A jak už je naším dobrým zvykem, na konferenci bude zajištěn živý on-line přenos do Vašeho PC, pokud se nebudete moci zúčastnit osobně!
11.10.2022
 organizujeme také konferenci
Hospodaření s energií ve firmách 

.

Registrujte se nyní výhodně na obě akce: Hospodaření s energií ve firmách + Fotovoltaika v praxi + jako bonus záznam konference Energetický trh v krizi  ze dne 9.6.2022 za zvýhodněnou cenu. Více info viz registrační poplatky


AKTUÁLNĚ

12.9.: Organizační pokyny účastníkům, kteří přijdou na konferenci osobně, byly právě rozeslány. Pokud k Vám nedorazily, může to být pro to, že nebyla zatím uhrazena faktura. 

Link pro sledování  konference on-line budeme rozsílat zítra, tj. v úterý 13.9.  dopoledne - informace o tom, že bylo rozesláno, zveřejníme na tomto místě. Pokud email nedostanete, zkotrolujte prosím složku SPAM a pokud ani tam nebude, ozvěte se nám.  

13.9. Organizační informace i přístupy pro sledování on-line byly právě rozeslány. Pokud jste nedostali, důvodem může být neuhrazená faktura. Ozvěte se nám pro domluvení dalšího postupu. Pokud jste registrační poplatek uhradili a přesto Vám organizační informace neodrazily, prosím zkontrolujte nejdříve složku SPAM. Pokud ani tam nejsou, ozvěte se nám, prosím. 

Program
9.00 hod. Začátek konference
Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
výkonný ředitel

Moderuje:

Luděk Šikola
Doucha Šikola advokáti, s.r.o.
partner

Právní úprava povolování a provozování FVE, PPA smlouvy

Alexandr Černý
Energetický regulační úřad
ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Efektivní provozování a sdílení společné FVE na střeše bytového domu - nová pravidla

Martin Ander
Svaz moderní energetiky

Fotovoltaika a další šance pro moderní energetiku

10:45 - 11:15 hod. Přestávka na kávu
Jaroslav Jakubes
ENACO, s.r.o.
výkonný ředitel

Technologický vývoj a repowering FVE

Jan Černý
Photon Energy
výkonný ředitel Monitoring and Control

Provoz a monitoring FVE

FVE ve veřejné správě

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
Ondřej Pašek
Unie komunitní energetiky
vedoucí dotační pracovní skupiny

Podmínky pro komunitní energetiku v ČR, připravované projekty v ČR a zkušenosti ze zahraničí

13:00-14:00 hod. Oběd

Zkušenosti s přípravou a podáním žádosti FVE (NPO, ModFond)

 

Mgr. Veronika Hajná, MBA - V oblasti dotací mám více jak 15 letou praxi, a to jak z pohledu poskytování poradenství žadatelům a příjemcům, tak i z pohledu poskytovatelů dotace. V rámci své praxe jsem se věnovala jak neinvestičním, tak investičním projektům. Ve firmě ENVIROS pro žadatele poskytujeme komplexní dotační poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí, které je postaveno na spolupráci odborníků z různých oborů a pro žadatele jsme tak schopni zajistit dotační servis na "klíč".

Jakub Hrbek
Státní fond životního prostředí ČR
ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Aktuální dotační možnosti pro fotovoltaiku ze SFŽP ČR

Martin Melichárek
Jarošovský pivovar a.s.
ředitel

Fotovoltaická elektrárna v Jarošovském pivovaru financovaná na principu PPA

Miroslav Calda
Atlantis Management
jednatel

Projekt Jarošovského pivovaru a principy PPA

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací - zkušenosti z praxe

Michal Seltenreich pracuje jako technický ředitel společnosti MALFINI, která je předním producentem reklamního textilu ve střední Evropě. Do firmy nastoupil v roce 2018 na pozici Change Management Director s kompetencemi řízení inovací a strategických projektů. Funkci technického ředitele zastává od roku 2021. Ve své gesci má především vedení skladového a logistického centra v Ostravě, které distribuuje textilní produkty firmy do víc jak 35 zemí Evropy. 

Michal Seltenreich vystudoval strojní fakultu VUT Brno, kde absolvoval i doktorandské studium. Bohatou praxi v řídících funkcích získal především ve společnostech BORCAD a CIE Metal, v jeho portfoliu nechybí autorství či spoluautorství patentů a průmyslových vzorů ani lektorská činnost. Aktuálně například přednáší na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Petr Lux
ČEPRO, a.s.
Vedoucí oddělení Alternativní energie

Fotovoltaická elektrárna v ČEPRO, a.s. - zkušenosti z praxe

16.30 hod. Předpokládaný závěr konference, diskuze u sklenky vína
Partneři konference
 • Photon Energy
 • Enviros
 • ENACO, s.r.o.
 • MEMODO
 • Energie 21
 • Energyhub
 • Euractive
 • PRO energy
 • Průmyslová ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email