Energetický trh v krizi. Diskuze k současnému vývoji cen energií

VIDEOZÁZNAM KONFERENCE A PREZENTACE KE STAŽENÍ

Konference se zůčastnila necelá stovka účastníků, z nichž více jak polovna sledovala konferenci osobně, ostatní dali přednost vzdálenému on-line přístupu. Situace na současném energetickém trhu se probírala z různých úhlů pohledu a ne vždy měli přednášející stejný názor na věc. ..

Několik názorů na konferenci z dotazníků spokojenosti:

- odpovědi na otázku: "Co se Vám na konferenci nejvíce líbilo?": "oceňuji skladbu přednášejících, odlišné pohledy na diskutovanou situaci" . "konfrontace různých názorů". "variabilita příspěvků. "různost pohledů na situaci"

Konference je dostupná na videozáznamu, včetně všech prezentací. 

 

Videozáznam z konference a soubor prezentací jednotlivých přednášejících ke stažení 2500Kč

Čtvrtek
09.06.2022
Praha, hotel Olympik
 

Bezprecedentní, turbulentní, šokující, kritická – tak je v dnešní době popisována situace na energetickém trhu. Dostali jsem se do situace, kterou nikdo nečekal a která změnila dosavadní, alespoň do určité míry předvídatelné vody evropské / české energetiky. Tolik diskutovaný nástup Green Dealu, opatření dle balíčku Fit for 55 už možná neplatí, řeší se bezpečnost dodávek a dnes více než kdy jindy nutná soběstačnost a nezávislost na dodávkách energie odjinud. 

Situace na energetickém trhu je více než vážná. Skokový nárůst cen energií způsobil problémy dodavatelům energie, z nichž mnozí nevydrželi a skončili svou činnost, a velké části českého průmyslu, která čelí nárůstu cen energií v řádech stovek procent.   

Jak v této situaci vlastně obchodovat na energetickém trhu? Jak se bránit proti možným dalším turbulencím na trhu?  

Přestože nestabilní politická situace a zatím nerozhodný přístup EU nenaznačuje jasná vodítka  pro další dlouhodobé plánovaní a přizpůsobení se vzniklé situaci, chceme alespoň naznačit různé varianty vývoje a možné způsoby obchodování na dnešním bouřlivém trhu.  


Naši přednášející budou diskutovat nad těmito tématy: 
- Varianty možného dalšího vývoje na energetickém trhu a s tím spojený vývoj cen energií
- Zajištění bezpečnosti dodávek energetických komodit v nejisté době a směřování evropské energetiky – budeme pokračovat v Green Dealu nebo se kurz celé evropské energetické  strategie bude muset změnit? 
- Jak v této době obchodovat, nakupovat energie? Těšíme se na Vás, tým VIDA conference

Marcela Musílková a Hana Němejcová


OSOBNĚ ČI ONLINE?
 
VYBERTE SI, KTERÁ VARIANTA VÁM VÍCE VYHOVUJE - OSOBNÍ ÚČAST NA KONFERENCI V PRAZE NEBO SLEDOVÁNÍ ON-LINE PŘENOSU. 

Program
Od 8.30 hod.: Registrace účastníků
9:00 hod. Zahájení konference

 Úvodní slovo organizátora a moderátora akce

Dean Brabec
Klub finančních ředitelů
prezident Klubu

Moderuje

Současná situace v energetice – co ji ovlivňuje a jaké varianty vývoje můžeme očekávat?
Bezpečnost dodávek, zásahy do volného trhu, budoucí energetický mix v ČR
09:10 - 09:30
Blahoslav Němeček
Ernst & Young, s.r.o.
Partner pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě

Současná situace v energetice – co ji aktuálně ovlivňuje a jaké varianty vývoje můžeme očekávat?

09:30 - 09:45
Michal Šnobr
J&T banka, a.s.
poradce

Jaké možnosti má ČR při řešení současné krize?

 Následuje diskuze:

Filip Dvořák
Hospodářská komora
předseda sekce hospodářské politiky

Diskutující

Jan Palaščák
Skupina Amper
předseda představenstva

Diskutující

Martin Hájek
Teplárenské sdružení ČR
výkonný ředitel

Diskutující

10,30 – 11,00 hod. KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
Situace na energetickém trhu z pohledu vývoje cen a možné scénáře dalšího vývoje
11:00 - 11:15
Pavel Řežábek
ČEZ, a.s.
hlavní ekonom

Vývoj cen energetických komodit - co ovlivňuje současný energetický trh a jaký další vývoj lze předpokládat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Vrátí se ceny zpět nebo si budeme muset na vyšší cenové hladiny zvyknout?

11:15 - 11:30

Vývoj cen energetických komodit - co ovlivňuje současný energetický trh a jaký další vývoj lze předpokládat.

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

11:30 - 11:45
Patrik Petrášek
Vertis Environmental Finance
Senior Corporate Trader

Situace na trhu s emisními povolenkami a hlavní faktory ovlivňující ceny povolenek za aktuální krize

11:45 - 12:00
Ing. Vladimír Štěpán
ENAS, s.r.o.
energetický expert

Situace na plynárenském trhu

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

12,30 – 13,15 hod. OBĚD
Jak obchodovat na dnešním energetickém trhu?

Jak nakupovat energii v této době - pohled dodavatele energie

Jiří Mlynář je vedoucím oddělení Nákup energie ve společnosti v E.ON Energie, a.s. Je zodpovědný za nákup a obchodování s elektřinou, zemním plynem, povolenkami a zárukami původu, za optimalizaci energetického portfolia, jeho zajišťování a za zpracování predikcí spotřeby a výroby. V oblasti energetiky působí od roku 2007, zabýval se operativními aktivitami velkoobchodu se zemním plynem v České republice, později i na Slovensku a také působil jako expert na energetiku v sekci firemního poradenství s hlavní zodpovědností za velkoobchod a trading s elektřinou a zemním plynem v oblasti Střední Evropy.

Ing. Marek Záruba
Pražská energetika, a.s.
vedoucí sekce Obchodování

Nakupování energie v krizové době

Ing. Daniel Vaca
Sdružení velkých spotřebitelů energie
člen předsednictva

Praktické pohledy na nákup energií ze strany velkých odběratelů i obchodníků

Jak nakupují v této době města? S jakými problémy se potýkají?

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 
15,00 - 16,00 hod. Předpokládaný závěr konference, závěrečná neformální diskuze při sklence vína
Partneři konference
  • Vertis Environmental Finance
  • Národní energetický klastr
  • PRO energy
  • Energyhub
  • Energie 21
  • Euractive
  • Komunální ekologie
  • Průmyslová ekologie
  • TZB -info
  • Enviweb
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email